Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Antikroppar efter mild covid-19 håller i minst ett år och binder också den nya Delta-varianten

COMMUNITY-studien som undersöker långtidsimmunitet efter covid-19, har nu följt deltagare i ett år och ser att de allra flesta har kvar höga nivåer av antikroppar ett år efter infektion. Man har undersökt om antikropparna binder både till originalviruset samt till ett flertal nya varianter, däribland Alpha (tidigare kallad B 1.117) och Delta, som står för spridningen just nu i Sverige och Europa. Resultaten talar för fortsatt gott skydd ett år efter naturlig infektion.

Under våren 2020 samlades prover in från över 2 000 medarbetare på Danderyds sjukhus, där ca 19 procent visades ha antikroppar mot SARS-CoV-2. Prover samlades också in från drygt 100 inneliggande covid-19 patienter. Nu har ett år gått och 12 månaders-uppföljningen har slutförts.

Man har i studien tittat närmare på en grupp studiedeltagare som insjuknade våren 2020 och som ännu inte vaccinerat sig. I denna grupp har man kunnat studera immuniteten efter naturlig infektion över ett års tid. Resultaten visar att över 80 procent av de som hade milda symptom våren 2020 fortfarande, ett år senare, har mätbara antikroppsnivåer. Motsvarande analyser har även gjorts i den grupp patienter som sjukhusvårdades för covid-19, och där har alla fortsatt mätbara antikroppsnivåer ett år efter infektionen.

Forskarna har även tittat på antikropparnas förmåga att binda de nya virusvarianterna, och funnit att de också binder Alpha- och Delta-varianterna som nu står för majoriteten av spridningen i Sverige och Europa.

− Genom att undersöka studiedeltagarna så regelbundet som var fjärde månad har vi samlat unik data som visar förloppet under ett år. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi ser ett generellt gott antikroppssvar ett år efter mild covid-19. En osäkerhet har tidigare varit om immuniteten efter naturlig infektion av originalviruset även skyddar mot de nya virusvarianterna, såsom Alpha och Delta. Det är betryggande att vi ser att antikropparna binder även dessa mer smittsamma virusvarianter, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien vid Danderyds sjukhus.

− Trots detta positiva besked är det är viktigt att var och en fortsätter följa rekommendationer från myndigheter, och vaccinerar sig oavsett om man har haft covid-19 eller inte. Vi ser att antikroppsnivåerna hos de som tidigare haft covid-19 stiger betydligt efter vaccination, och vi vet ännu inte hur nivåerna korrelerar till skyddets varaktighet, säger Sebastian Havervall, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus och doktorand i projektet.

COMMUNITY-studien fortsätter

− Nu fortsätter COMMUNITY-studien och nästa provtagning sker i augusti/september då de flesta deltagare troligtvis är vaccinerade. Vi kommer att fortsätta jämföra immunförsvaret efter naturlig infektion och efter vaccination, samt titta på immunsvaret efter olika typer och kombinationer av vaccin. Studiegruppen är unik och vi fortsätter följa deltagarna med löpande provtagningar framöver, säger Charlotte Thålin.

Fakta om COMMUNITY-studien

  • Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala Universitet och Folkhälsomyndigheten.
  • I forskargruppen ingår från Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet specialistläkare och ansvarig forskare Charlotte Thålin, biträdande överläkare och doktorand Sebastian Havervall, specialistläkare och doktorand Ulrika Marking, överläkare och Med dr Max Gordon, från KTH professorerna Sophia Hober och Peter Nilsson, från Uppsala Universitet Med dr Mikael Åberg, docent och universitetslektor Sara Mangsbo och professor Mia Phillipson samt från Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten docent Jonas Klingström och Med. dr Kim Blom.
  • Studien finansieras av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Leif Lundblad med familj, Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, SciLifeLab, Familjen Erling-Perssons Stiftelse samt Atlas Copco.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Thålin, specialistläkare, med dr och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, charlotte.thalin@sll.se

Sebastian Havervall, biträdande överläkare och doktorand, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, sebastian.havervall@sll.se

Bernd Schmitz, presschef Danderyds sjukhus, 08-123 599 83, bernd.schmitz@sll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Presskontakt

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Presskontakt Pressansvarig 08-123 561 51

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare.