Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Danderyds sjukhus återgår till normalläge

Danderyds sjukhus återgår från och med idag till normalläge efter drygt sju månader i förhöjd beredskap med anledning av covid-19. Återgången till normalläge är möjlig då antalet insjuknade i covid-19 med behov av sjukhusvård har minskat successivt de senaste veckorna.

De senaste dagarna har inga smittsamma covid-19-patienter vårdats på intensivvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus. Det är första gången på mer än sju månader som detta händer. I praktiken finns det fortfarande patienter som vårdas i efterförloppet av covid-19, men de klassas inte längre som smittsamma

– Den tredje vågen klingar av och vi ser en minskning av patienter med covid-19 på akutmottagningen och på våra vårdavdelningar. Vården av patienter med covid-19 har blivit en del av vår ordinarie verksamhet och därför återgår vi idag till normalläge. Jag är djupt imponerad av alla medarbetare här på sjukhuset som på olika sätt har bidragit till att vi återigen klarat denna omställning på bästa sätt. Ett fantastiskt samarbete på sjukhuset och inom regionen! Allt fler erbjuds nu och väljer att vaccinera sig. Det är viktigt att vi står väl rustade inför hösten för att minska risken för förnyad smittspridning säger, Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus och tillägger:

– Sommaren är vanligtvis en utmanande period för sjukvården och det är av största vikt att vi kan ta hand om de som behöver vård. Vi arbetar nu med att säkerställa tillgängligheten för de som behöver sjukhusets resurser i sommar.

Fakta

Danderyds sjukhus tog emot sin första covid-19 patient den 14 mars 2020 och har så här långt vårdat cirka 4 304 patienter med en bekräftad covid-19 infektion, varav cirka 289 på intensivvårdsavdelningen. Sjukhuset försattes under 2020 i stabsförberedande läge den 3-10 mars, stabsläge 10-13 mars, förstärkningsläge 13 mars-26 maj, stabsläge 26 maj-9 juli, stabsläge 4-19 november och förstärkningsläge 19 november 2020-15 februari 2021. Under fortsättningen av 2021 har sjukhuset försatts i stabsläge 15 februari-14 mars, förstärkningsläge 15 mars-25 maj, stabsläge 25 maj-8 juni och återgår från och med idag, den 8 juni, till normalläge.

För mer information, vänligen kontakta:

Danderyds sjukhus presstjänst, 08-123 562 77, press.ds@sll.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Presskontakt

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Presskontakt Pressansvarig 08-123 561 51

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare.