Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Danderyds sjukhus återgår till stabsläge

Danderyds sjukhus återgår från och med idag till stabsläge efter drygt två månader i förstärkningsläge med anledning av covid-19. Återgången till stabsläge är möjlig då antalet insjuknade i covid-19 med behov av sjukhusvård har minskat successivt de senaste veckorna.

– Den senaste tiden har antalet patienter med covid-19 minskat. Samtidigt befinner sig sjukhuset i ett ansträngt läge med högt inflöde av ordinarie akuta patienter, varför vi i nuläget väljer att kvarhålla stabsläge. Därmed bibehålls en förstärkt ordinarie ledningsfunktion för att hantera sjukhusgemensamma resurser och vårdplatser samt en fortsatt hög beredskap om antalet sjuka i covid-19 skulle öka igen, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus och tillägger:

– Jag är djupt imponerad av alla medarbetare här på sjukhuset som på olika sätt återigen har bidragit till att vi har klarat en mycket ansträngd situation på bästa sätt. Under året har sjukhuset kunnat upprätthålla en större del av den ordinarie vården jämfört med förra året vilket är speciellt glädjande.

Fakta

Danderyds sjukhus tog emot sin första covid-19 patient den 14 mars 2020 och har så här långt vårdat cirka 4 260 patienter med en bekräftad covid-19 infektion, varav cirka 269 på intensivvårdsavdelningen. Sjukhuset försattes under 2020 i stabsförberedande läge den 3–10 mars, stabsläge 10–13 mars, förstärkningsläge 13 mars–26 maj, stabsläge 26 maj–9 juli, stabsläge 4–19 november, förstärkningsläge 19 november 2020–15 februari 2021. 15 februari – 14 mars i stabsläge och från 15 mars till 25 maj åter i förstärkningsläge. Från och med idag den 25 maj är sjukhuset alltså åter i stabsläge vilket innebär en mer centraliserad styrning av verksamheten jämfört med ett normalläge.

För mer information, vänligen kontakta:

Danderyds sjukhus presstjänst, 08-123 562 77, press.ds@sll.se

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakter

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm en av norra Europas största förlossningsklinik. Universitetssjukvården bedrivs på tolv verksamhetsområden. Stockholms läns centrallasarett i Mörby grundades 1922 och fick namnet Danderyds sjukhus 1964. De 4 500 medarbetarna tar årligen emot 90 000 akutsökande, 410 000 besök i öppenvården, 48 000 i slutenvården och genomför 25 000 operationer och 6 000 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och omsätter 6 miljarder kronor per år.