Gå direkt till innehåll
Yvonne Haglund Åkerlind, vd Danderyds sjukhus
Yvonne Haglund Åkerlind, vd Danderyds sjukhus

Pressmeddelande -

Danderyds sjukhus får uppdraget att utföra högspecialiserad vård av svåra förlossningsskador

Bäckenbottencentrum på Danderyds sjukhus kvinnoklinik blir en av två nationella högspecialiserade enheter för avancerad rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskador med påverkan på underliv och ändtarm. Fyra regioner ansökte och Region Stockholm med Danderyds sjukhus som utförare blev en av två som fick uppdraget.
– Vi är glada över att kunna erbjuda denna högspecialiserade vård till fler drabbade kvinnor. Hos oss bedrivs en etablerad verksamhet sedan snart 20 år, där gynekologer och kirurger arbetar tillsammans. Vi kan på det sättet vid ett och samma tillfälle erbjuda dubbel kompetens. Det tillför kvalitet, effektivitet och underlättar för patienterna, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus.
Nationell högspecialiserad vård är offentligt finansierad vård som bedrivs vid, som mest, fem enheter i landet där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära tema.

NHV-specialisering ger högre kvalitet på vården
Vården är multidisciplinär där gynekolog, kolorektalkirurg, uroterapeut/stomiterapeut och fysioterapeut behövs i teamet runt patienten. Eftersom relativt få operationer vid sällsynta, kvarstående besvär hos förlossningsskadade utförs är sårbarheten i dagens organisation hög.
– Vi ser en stor patientnytta i att koncentrera kunskapen. Det minskar sårbarheten och ökar förutsättningarna att utveckla maximal kompetens och möjligheterna till att bedriva forskning. Vi har årligen cirka 10 000 förlossningar här på Danderyds sjukhus, vilket ger oss stora möjligheter att verka i hela kedjan. Allt från att arbeta för att undvika stora bristningar i samband med förlossning, till att primärt åtgärda de bristningar som ändå uppstår och att följa upp och åtgärda eventuella kvarstående besvär. Det ger oss unika möjligheter att samla kunskap och utveckla kompetens, säger Maria Persson, överläkare PhD, verksamhetschef kvinnosjukvård och förlossning.

Stor efterfarenhet och löpande utveckling av nya metoder
Bäckenbottencentrum (BBC) tar årligen emot ca 500 kvinnor där drygt hälften lider av anal inkontinens. Här erbjuds samtliga tillgängliga utredningsmetoder och därefter en skräddarsydd, individualiserad behandling med alla konservativa och kirurgiska alternativ. På Danderyds sjukhus utförs avancerade rekonstruktioner som åtgärdar skador i ändtarmens slutmuskel samt fistlar (hålgångar) mellan tarm och vagina.
– Under de snart 20 år som vårt BBC funnits har vi fått stor erfarenhet inom området och kontinuerligt utvecklat nya metoder och arbetssätt för att kunna ge bästa möjliga vård. Vi har bland annat nyligen infört en ny metod med så kallad fettcellstransplantationen för behandling av fistlar. Det är ett alternativ till mer omfattande och invasiv kirurgi. Den nya metoden har visat mycket goda resultat och kvinnan får mindre komplikationer och återhämtar sig snabbare efter ingreppet, säger Ulrika Heddini, överläkare och gynekologisk sektionschef.
Den nationella verksamheten är planerad att starta på Danderyds sjukhus om ett år. Universitetssjukhuset i Linköping är det andra sjukhuset som fått NHV-uppdraget av Socialstyrelsen.

Fakta om:
Bäckenbottencentrum (BBC), kvinnokliniken Danderyds sjukhus
Bäckenbottencentrum drivs i samarbete mellan kvinnokliniken och kirurgkliniken med cirka 500 patienter per år. Här arbetar ett multidisciplinärt team som erbjuder utredning och behandling för kvinnor som lider av:
1. Anal inkontinens till följd av tidigare trauma (förlossningsskada eller kirurgi).
2. Fistelsjukdom som involverar gynekologiska organ. 
3. Komplicerade symptom givande prolaps (analinkontinens eller tömningsproblem).

Ordlista

NHV = nationell högspecialiserad vård
Analsfinkter = ändtarmens slutmuskel
Fistlar = hålgångar (exempelvis mellan tarm och vagina)
AVRVF = anovaginala/rektovaginala fistlar = skador i ändtarmsmuskelns slutmuskel och hålgångar mellan tarm och vagina

Så här beskriver Socialstyrelsen uppdraget
Kvinnor med stora besvär av avföringsläckage efter förlossning, med påvisbar ultraljudsdefekt i sfinktermuskulatur, och där konservativ behandling inte har tillräcklig effekt, bör erbjudas kirurgisk behandling (sekundär sfinkterrekonstruktion) vid två nationella enheter. Även kirurgisk behandling vid AVRVF efter förlossning ska utgöra nationell högspecialiserad vård och enbart utföras vid samma eller två nationella enheter. Detta bedöms vara vård av komplex och sällan förekommande art, kräva en viss volym och multidisciplinär kompetens. Detta för att säkerställa vårdvolymer som ger tillräckligt underlag för att bibehålla och utveckla kompentens, utveckling och forskning inom dessa områden.

Vad krävs för att få ett NHV-uppdrag
Formellt är det Region Stockholm som ansöker och erhåller tillståndet, med en angiven vårdenhet som utförare, hos Socialstyrelsen. Beslutet om vem som får NHV-uppdraget är ytterst ett politiskt beslut i nämnden för nationell högspecialiserad vård – som avgör de förslag som inkommit från en beredningsgrupp med representanter från alla sjukvårdsregioner. Danderyds sjukhus uppdrag innefattar operationer som åtgärdar skador i ändtarmens slutmuskel samt fistlar (hålgångar) mellan tarm och vagina – som i sällsynta fall kan uppstå efter en förlossningsskada. För att få uppdraget behöver sjukhuset leva upp till Socialstyrelsens villkor som innebär en tillräckligt god vård och utvecklingspotential inom området samt välfungerande processer, kompetenser och FoUU. Utöver det krävs att vårdenheten har kompetens (ofta flera olika sorters specifik kompetens), den metod eller teknik som behövs och nödvändiga lokaler finns tillgängliga, välfungerande patientprocesser och samarbeten regionalt, nationellt och internationellt.

För mer information och intervjuer kontakta pressansvarig: Marianne Lagerbielke, 
072-582 22 77, marianne.lagerbielke@sll.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakter

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm en av norra Europas största förlossningsklinik. Universitetssjukvården bedrivs på tolv verksamhetsområden. Stockholms läns centrallasarett i Mörby grundades 1922 och fick namnet Danderyds sjukhus 1964. De 4 500 medarbetarna tar årligen emot 90 000 akutsökande, 410 000 besök i öppenvården, 48 000 i slutenvården och genomför 25 000 operationer och 6 000 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och omsätter 6 miljarder kronor per år.