Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Danderyds sjukhus optimerar cancerpatienter fysiskt och psykiskt inför operation − hoppas minska risken för komplikationer och återfall

I ett nytt forskningsprojekt vid Danderyds sjukhus undersöks hur patienter på bästa sätt kan förberedas fysiskt och psykiskt inför en tjocktarms- eller ändtarmscanceroperation. Forskningsteamet hoppas kunna minska risken för allvarliga komplikationer och senare återfall av cancer.

Tjocktarms- eller ändtarmscancer, även känt som kolorektal cancer, är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. En majoritet av patienterna opereras med syfte att bli friska från sjukdomen, men komplikationer efter kirurgi är vanliga, innebär långa vårdtider och ökar risken för senare återfall av cancer. Optimering av fysisk och psykisk funktion innan kirurgi kan minska risken för komplikationer och ge en snabbare återhämtning.

− En standardiserad form för hur optimering ska utföras finns inte idag, därför startar vi på Danderyds sjukhus ett optimeringscentrum där patienter i väntan på kirurgi erbjuds optimerande åtgärder. Denna behandlingsform har inte prövats tidigare och vi vill därför undersöka effekten i en randomiserad studie, säger Ulf O Gustafsson, docent, överläkare och forskningsledare på kolorektalsektionen, Kirurgi och Urologi vid Danderyds Sjukhus.

Samtliga patienter med kolorektal cancer som utreds för kirurgi erbjuds deltagande i studien. Ett slumpmässigt urval av drygt 500 patienter sker till en interventionsgrupp där patienterna optimeras, alternativt till en kontrollgrupp där patienter förbereds inför kirurgi enligt nuvarande rutiner. I interventionsgruppen möts patienten av ett forskningsteam bestående av läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter och fysioterapeuter, och ges behandling för eventuella befintliga sjukdomar, undernäring, överkonsumtion av alkohol och tobak, genomgår ett träningsprogram och får psykosocialt stöd inför operationen.

− På Danderyds Sjukhus har vi ett av Sverige största centra för kolorektal cancerkirurgi med korta utrednings- och vårdtider. Genom detta forskningsprojekt vill vi nå ännu bättre resultat genom att utnyttja tiden innan operation för multimodal optimering. Om optimering inför kirurgi minskar komplikationer och förkortar vårdtider kommer modellen att kunna användas också av andra opererande specialiteter. Detta skulle innebära en stor förbättring för sjukvården i stort, säger Ulf O Gustafsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf O Gustafsson, Docent, Överläkare, forskningsledare kolorektalsektionen, verksamhetsområde Kirurgi och Urologi, Danderyds Sjukhus, 08-123 565 91, ulf.o.gustafsson@regionstockholm.se

Presstjänsten Danderyds sjukhus, 08-123 562 77, press.ds@regionstockholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 50 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 700 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna och tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakter

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm en av norra Europas största förlossningsklinik. Universitetssjukvården bedrivs på tolv verksamhetsområden. Stockholms läns centrallasarett i Mörby grundades 1922 och fick namnet Danderyds sjukhus 1964. De 4 500 medarbetarna tar årligen emot 90 000 akutsökande, 410 000 besök i öppenvården, 48 000 i slutenvården och genomför 25 000 operationer och 6 000 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och omsätter 6 miljarder kronor per år.