Gå direkt till innehåll
Danderyds sjukhus har ett utmanande ekonomiskt läge som kräver kraftfulla åtgärder för att få en ekonomi i balans.
Danderyds sjukhus har ett utmanande ekonomiskt läge som kräver kraftfulla åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Pressmeddelande -

Danderyds sjukhus vidtar ytterligare åtgärder för att uppnå ekonomi i balans

Danderyds sjukhus har ett utmanande ekonomiskt läge med ett beräknat underskott 2019 på 156 miljoner kronor. Tillsammans med sjukhusavtalet för 2020-2023 kan underskottet uppgå till 300 miljoner kronor nästa år om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Några åtgärder som redan genomförts är anställningsstopp samt stopp för inhyrning av personal via bemanningsföretag. Som en del av åtgärdsprogrammet behöver sjukhuset minska antalet anställda med cirka 250 tjänster. Därför kommer sjukhuset att lägga ett varsel på cirka 100 tjänster.

Region Stockholm har arbetat i snart tio år med att flytta vården närmare patienten så att patienterna får rätt vård på rätt plats vid rätt tid utifrån behov. Detta innebär en stor omställning för hela sjukvårdssystemet i Region Stockholm och akutsjukhusen behöver arbeta annorlunda och vidta nya åtgärder för att kunna genomföra sitt nya vårduppdrag inom givna budgetramar.

Då sjukhusavtalet innebär krav på effektiviseringar har Danderyds sjukhus tagit fram ett omfattande åtgärdsprogram för att uppnå ekonomi i balans. Åtgärdsprogrammet innehåller både minskat antal anställda och utfasning av inhyrd personal. Neddragningen kommer i första hand att ske med naturlig avgång, men uppsägningar kommer att bli nödvändiga. Samtliga personalkategorier på sjukhuset berörs av förändringen.

Yvonne Haglund Åkerlind, vd, kommenterar:

-Vi har arbetat tillsammans inom sjukhuset för att hitta besparingar. Det är ett omfattande arbete och vi är ännu inte riktigt klara.

-Vår högsta prioritet är att genomföra alla åtgärder på ett så patientsäkert sätt som möjligt med bibehållen god vård och arbetsmiljö.

-Vi har många kompetenta och engagerade medarbetare och tillsammans kommer vi göra allt vad vi kan för att klara utmaningen.

Exempel på åtgärder som genomförs på Danderyds sjukhus:

- Anställningsstopp med dispensförfarande

- Stopp för inhyrning av personal

- Utfasning av konsulter, konsultstopp med dispensförfarande

- Inga ersättningar utöver de som är avtalade i Allmänna Bestämmelser (AB)

- Restriktivitet vad gäller inköp

- Effektivt utnyttjande av lokaler

För mer information kontakta Kommunikationsdirektör Anna-Carin Stark, telefon 072-5822196.

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

INTE INTRESSERAD? Du finns med i vårt register för utskick av pressmeddelanden då vi tror att det kan intressera dig som journalist eller politiker/beslutsfattare inom vården. Om du inte längre vill ha våra utskick ber vi dig avregistrera dig via länken nedan.

Så här hanteras personuppgifter på Danderyds sjukhus.

Relaterat innehåll

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare.