Gå direkt till innehåll
Johanna Albert, överläkare anestesi och intensivvård, och Annika Lundgren Cronsioe, överläkare kvinnokliniken, vann Region Stockholms miljöpriser. Foto: Fotograf: Jann Lipka, Region Stockholm
Johanna Albert, överläkare anestesi och intensivvård, och Annika Lundgren Cronsioe, överläkare kvinnokliniken, vann Region Stockholms miljöpriser. Foto: Fotograf: Jann Lipka, Region Stockholm

Pressmeddelande -

Danderyds sjukhus vinner två miljöpriser av Region Stockholm

Pressmeddelande, 9 juni 2022

Danderyds sjukhus vinner två miljöpriser av Region Stockholm

I år kammade Danderyds sjukhus hem två miljöpriser från Region Stockholm. Årets vinnare är Johanna Albert, överläkare anestesi och intensivvård, med återvunna skyddsförkläden, och Annika Lundgren Cronsioe, överläkare kvinnokliniken, med projektet Den gröna kvinnokliniken.

Årets miljöpris
Johanna Albert, överläkare och docent anestesi och intensivvård, vann Region Stockholms miljöpris för sin pilotstudie med cirkulär återvinning av skyddsförkläden.

Under coronapandemin blev det brist på skyddsutrustning och i samband med det kom idén om att återvinna plastförkläden.
– Med våra återvunna förkläden sänker vi koldioxidutsläppen drygt 80 procent. Skyddsförklädena har en ljusgrön färg och samlas i ljusgröna sopsäckar för att inte beblandas med annan typ av plast. Medarbetarengagemanget har varit stort och det har varit stor följsamhet när det gäller att samla in skyddsförkläden. Våra förkläden är användarvänliga och måste vara lätta att få på sig även i brådskande situationer, så vi har arbetat mycket med designen så att det ska passa alla medarbetare.

Cirkulär återvinning av förkläden och koldioxid
Danderyds sjukhus använder cirka 2,3 miljoner skyddsförkläden per år. Med cirkulärproducerade förkläden minskar koldioxidutsläppen alltså med drygt 80 procent. Skyddsförklädena produceras dessutom i Sverige.
– Ur beredskapssynpunkt är svensk tillverkning bra för det minskar beroendet av utländska produkter. Skyddsförklädena i det cirkulära flödet används än så länge inom ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus. Det pågår ett arbete med att starta en lokal upphandling, så att förklädena kan börja användas över hela sjukhuset och i framtiden, förhoppningsvis, på alla sjukhus i hela landet, berättar Johanna Albert.

Årets eldsjäl
Annika Lundgren Cronsioe, överläkare på kvinnokliniken, vann priset Årets eldsjäl. Hon arbetar för en minskning av hälso- och sjukvårdens klimatpåverkan och har skapat konceptet Den gröna kvinnokliniken.
– Vården har stor klimatpåverkan. Vi har en skyldighet att informera om vad klimatförändringar innebär för hälsan. Om vi inte agerar och lyckas bromsa den negativa utvecklingen kan 50 år av medicinska forskningsframgångar vara omintetgjorda. Det kan kosta lite mer att arbeta miljövänligt initialt, men i förlängningen blir det mycket dyrare att ta konsekvenserna av att inte göra det. Vi vill arbeta smartare och vända på alla stenar. Några exempel på det pågående arbetet på kvinnokliniken är:

  • arbeta mot en minskning av engångsartiklar till förmån för flergångsartiklar eller bionedbrytbart
  • omställning till mer hälsosam och klimatsmart kost
  • minska miljö- och klimatavtryck från resor och transporter
  • samt dito från läkemedel
  • minska svinnet


– En flergångssax inom operation är gjord för att användas tusen gånger och orsakar ett kilo koldioxidutsläpp. Det ska jämföras med tusen engångssaxar i plast som ger 235 kilo koldioxidutsläpp, säger Annika Lundberg Cronsioe.

Priserna delades ut 7 juni av Region Stockholm.


För ytterligare information eller intervjuer kontakta:
Marianne Lagerbielke 072-582 22 77 eller marianne.lagerbielke@regionstockholm.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 429 000 besök i öppenvården och 50 000 i slutenvården samt genomför 6 300 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Kontakter

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Pressansvarig 08-123 561 51

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tio verksamhetsområden. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Sjukhuset 4 600 medarbetare tar årligen emot 90 000 akutsökande, 430 000 besök i öppenvården, 46 000 i slutenvården och genomför 25 000 operationer och omkring 5 000 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm. Info: ds.se samt ki.se/kids.