Gå direkt till innehåll
På Danderydsgeriatriken finns 87 vårdplatser för äldre, multisjuka och sköra patienter som får stöd av ett multiprofessionellt vårdteam. I bilden ser vi leg sjuksköterskan Helén Han.
På Danderydsgeriatriken finns 87 vårdplatser för äldre, multisjuka och sköra patienter som får stöd av ett multiprofessionellt vårdteam. I bilden ser vi leg sjuksköterskan Helén Han.

Pressmeddelande -

Danderydsgeriatriken – nu en del av Danderyds sjukhus

Under vecka 2 blev Danderydsgeriatriken, som under många år tillhört SLSO, en del av Danderyds sjukhus.
- Det finns många fördelar med att Danderydsgeriatriken nu är en del av Danderyds sjukhus, säger vd Yvonne Haglund Åkerlind. Med geriatriken i samma organisation som akutvården, förbättras förutsättningarna ytterligare för en trygg och säker vård för våra äldre, sköra patienter.

Den första veckan på ”nya” Danderydsgeriatriken har präglats av ett febrilt arbete för att få ordning på nätverk och datorer, parallellt med full patientverksamhet på tre avdelningar och successiv återöppning av vårdplatser som varit stängda på en fjärde avdelning.

- Genom omfattande förberedelser löper det mesta enligt plan, även om det är lite inkörningssvårigheter nu första dagarna tills nätverk, utrustning och alla system fungerar fullt ut på alla enheter, säger Rakel Beckserius som är verksamhetschef för Danderydsgeriatriken. Inkörningssvårigheter med begränsad access till webcaresystemet har förekommit nu första dagarna, men reservrutin med fax och telefonkontakt används i den mån det behövs.

Geriatriken utvecklas i flera steg

- I ett första skede handlar nu mitt arbete, i tätt samarbete med övriga chefer på kliniken, om att få igång alla nya administrativa rutiner, processer och system till att fungera smidigt, förklarar Rakel Beckserius. Även om både SLSO och DSAB ägs av region Stockholm, föreligger en hel del skillnader i arbetssätt, vilket bl.a. innebär att samtliga medarbetare på Danderydsgeriatriken (så även jag) kommer att erbjudas en halv dags introduktionsutbildning inom DSAB för att orientera oss i den för oss delvis nya organisationen.

- I nästa steg kommer vi att behöva arbeta med hur vi bäst kan utveckla vården i linje med framtidsplanen för geriatriken, fortsätter Rakel Beckserius. Regionens framtidsplanering för geriatriken i Norra länet innehåller både upphandling av ny geriatrisk klinik på Sollentuna sjukhus, men också att vården på Danderydsgeriatriken ges möjlighet att utveckla delar av den geriatriska vården ytterligare genom närheten till akutsjukhusets resurser.

Ett multiprofessionellt team vårdar patienterna

Geriatriken består av fyra vårdavdelningar (31, 32, 36 och 37) och en minnes- och osteoporosmottagning. Antal medarbetare är ca 250. För närvarande finns totalt 87 vårdplatser. Medelvårdtiden är 7-9 dagar och ca 70 procent av patienterna skrivs ut till eget boende, ca 30 procent till äldreomsorg. Patienternas medelålder är ca 82 år.

Till geriatriken remitteras patienter från vårdcentraler, akutmottagningar, vårdavdelningar, ambulanser, närakuter och jourläkarbilar. Kliniken har eget begränsat upptagningsområde i nordöstra Stockholm, men inläggning sker från hela Stockholmsregion i enlighet med regionens remissrutiner.

Patienter som läggs in på geriatriken har ofta svikt i flera organ, men är inte akut instabilt sjuk i t ex hjärtinfarkt eller ett annat specifikt organ. De är beroende av andra för att klara sitt dagliga liv och har oftast behov av rehabilitering. Patienternas tillstånd fordrar ett geriatriskt multiprofessionellt teamarbete.

Teamet runt patienten på Danderydsgeriatriken består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och i vissa fall även logoped, dietist och kurator.

Behovet av geriatriska vårdplatser ökar

Andelen äldre, sköra patienter ökar markant i vårt samhälle, eftersom vi lever längre. Sjukvården har gjort det möjligt. Därför kommer behovet av geriatriska vårdplatser att öka, liksom platser på äldreboenden och vård i hemmet. Såväl akutsjukvården som geriatriken är beroende av ett gott samarbete för att optimera nyttjandet av vårdplatser så att rätt patient hamnar på rätt plats så snart som möjligt och kan få bästa möjliga vård.

- Att vi nu har en egen geriatrisk klinik på Danderyds sjukhus ser jag som en stor fördel med möjligheter till ett bättre omhändertagande för alla våra patienter, avslutar Yvonne Haglund Åkerlind.

Danderydsgeriatriken har både slutenvård och mottagning

 • En vårdavdelning för ortopedgeriatrik (22 vårdplatser)
 • En vårdavdelning för geriatrisk strokerehabilitering (22 vårdplatser)
 • Två vårdavdelningar för akutgeriatrik (43 vårdplatser)
 • Specialistmottagning för osteoporos (benskörhetsmottagning)
 • Specialistmottagning för minnessjukdom
 • Läkarinsatser i särskilt boende, för Smedbygårdens äldreboende Åkersberga
 • Ämnen

  Regioner


  Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

  Mer info finns här!

  Relaterat material