Gå direkt till innehåll
Alla medarbetare på avdelning 76 har utbildats i konsten att bemöta patienter med demenssjukdom som kommer in akut till sjukhuset för medicinsk vård. Foto Hanna Månsson.
Alla medarbetare på avdelning 76 har utbildats i konsten att bemöta patienter med demenssjukdom som kommer in akut till sjukhuset för medicinsk vård. Foto Hanna Månsson.

Pressmeddelande -

​Demensvänliga akutsjukhus behövs

För tre år sedan diplomerade HM Drottning Silvia personligen medarbetare på avdelning 76 som utbildat sig i bemötande av patienter med demenssjukdom. Danderyds sjukhus var det första akutsjukhuset i Sverige som tog ett sådant initiativ. Nu har DS blivit re-certifierade av Silviahemmet, då satsningen fortsätter och har utvecklats.

När man möter en patient med demenssjukdom måste man vara beredd på att ge det där lilla extra, säger undersköterskan Lina.

Patienter som läggs in på avdelningen behöver akut omvårdnad av medicinska skäl. Men många av dessa äldre, sköra patienter är dessutom drabbade av en demenssjukdom. Något som personalen behöver kunna hantera på ett bra och patientsäkert sätt. Därför utbildas nu, sedan tre år tillbaka, alla medarbetare på avdelningen i konsten att bemöta patienter med demenssjukdom på bästa sätt.

- Vårt initiativ har uppmärksammats dels av politiker och beslutsfattare inom vården, dels av flera andra sjukhus som gjort studiebesök hos oss för att se hur vi arbetar med den sköra patienten där också hjärnan sviktar, säger medicinskt ansvarig läkare Johan Herlin Ejerhed, som är en av initiativtagarna.

Anpassade hjälpmedel

Förutom att merparten av alla medarbetare på avdelning 76 går utbildningen på Silviahemmet, har man infört anpassade hjälpmedel. Ett exempel är ett ”plockförkläde”, ett förkläde med olika rep och snören på framsidan.

- Många av våra patienter har ett behov av att ”plocka” på saker. Det gör de lugna, säger undersköterskan Carolina. Då passar förklädet väldigt bra, där det finns många små saker att plocka med.

Andra hjälpmedel som numera finns på avdelningen är den röda sittsäcken som kan få oroliga patienter att känna sig trygga.

- Den sjunker patienten ner i och blir omstoppad av oss, berättar undersköterskan Lina som visar hur säcken, som påminner om en stor mjuk krabba, omfamnar patienten.

Kontrastfärger ett stöd

Vid demenssjukdom kan det vara svårt att upptäcka detaljer som lampknappar och ledstänger som på vanliga avdelningar utformas för att smälta in i miljön. På avdelning 76 är ledstängerna istället röda för att tydligt kontrastera mot de vita väggarna.

Ett vanligt problem tidigare var att oroliga patienter kunde lämna avdelningen utan att det uppmärksammades av personalen vilket kunde leda till insatser från både väktare och polis. Ett hjälpmedel man installerat för att undvika dessa situationer är ett larmsystem liknar det som finns i klädbutiker.

- Många oroliga patienter vill gärna lämna avdelningen och ”gå hem”. På patientskjortan kan vi då sätta ett larm som larmar systemet när de närmar sig ytterdörren, förklarar Lina.

Hur man bemöter patienter med demenssjukdom är väldigt individuellt. En del patienter är oroliga och förvirrade, en del kan bli hotfulla och aggressiva.

- Det går ofta lättare att kommunicera med patienter som är tillfälligt akut förvirrade, sk konfusion, och förklara att de är på sjukhus. Men med patienter med demenssjukdom är det ofta bättre att bara hålla med om det de säger, och försöka avleda eller lugna patienten, menar Caroline.

Projektet fortsätter och utvecklas

Arbetsmiljön på avdelningen har blivit bättre tack vare den ökade kunskapen hos medarbetarna. Det finns fortfarande väldigt förvirrade patienter som rör sig i korridoren, men nu vet personalen hur man ska ta hand om situationen.

- Vi ligger i framkant när det gäller hur vi arbetar kring patienter med demenssjukdom eller som är akut förvirrade på grund av akut sjukdom. Tillsammans med bland annat KTH och med stöd av Vinnova håller vi på att utveckla ett koncept som kan få större spridning inom sjukvården. För de här patienterna finns överallt på sjukhuset idag, säger Johan Herlin Ejerhed och avslutar: "Det är hög tid att Sverige likt Danmark och Storbritannien får nationella riktlinjer i bemötande av akut förvirring på sjukhus.”

Korta fakta om demens och akut konfusion

  • Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar i hjärnan som generellt ger problem med minnet. I 60% av fallen orsakas symtomen av Alzheimerdemens. Vaskulär demens är den näst vanligaste och svarar för 25-30% av fallen och uppstår vid åderförkalkning i hjärnans kärl eller vid stroke. Även blandformer förekommer där flera olika sjukdomar ger upphov till sjukdomsbilden.
  • Personer som drabbas av akuta förvirringstillstånd (konfusion) behöver inte ha en demenssjukdom och behöver heller inte utveckla demenssjukdom.
  • Studier visar att förvirringstillstånd drabbar upp till 30 procent av alla över 70 år som läggs in på sjukhus.

INTE INTRESSERAD?

Du finns med i vårt register för utskick av pressmeddelanden, då vi tror att det kan intressera dig som journalist eller dig som politiker/beslutsfattare inom vården.
Om du inte längre vill ha våra utskick ber vi dig avregistrera dig via länken nedan.

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes 2018 av Dagens Medicin till Sveriges näst bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com


Relaterat innehåll

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare.