Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskning på Danderyds sjukhus avslöjar riskerna med e-cigaretter

Trots den oroväckande ökningen av e-cigarettbruk, framför allt bland unga, finns det än så länge inte mycket forskning på riskerna. Den forskning som bedrivs på Danderyds sjukhus är relativt unik i världen.

Resultaten visar att e-cigaretter är långt ifrån ofarliga och tobaksbolagens marknadsföring mot unga bemöts nu med skarp kritik i USA.

E-cigaretter är inte reglerade enligt Läkemedelslagen som andra nikotininnehållande rökavvänjningsprodukter är, och därför kan marknaden expandera som den gör i Sverige.

I USA har e-cigarettanvändningen brett ut sig i en takt som uppnått epidemiska proportioner och i kölvattnet av detta har under 2019 tusentals fall av e-cigarettrelaterade svåra lungskador rapporterats. E-cigaretten fungerar genom att skapa en aerosol av e-vätskan via en elektrisk upphettningsanordning. E-vätskan innehåller för det mesta nikotin i olika mängd samt olika tillsatser, framförallt smakämnen. E-vitaminacetat är en tillsats som använts för att blanda ut cannabisolja i samband med att man inandas det via en e-cigarett. Preparatet som uppfattas som en hälsobringande antioxidant vid konventionell exponering via kosttillskott och hudvårdsprodukter, kan leda till förödande lungskador då det tillförs kroppen via luftvägarna, vilket alltså skett i stor skala i USA. Samma risk kan i princip även föreligga för de tusentals smakämnen och tillsatser som förekommer i kommersiella e-cigarettvätskor, vilka alltså inte genomgått testning för inhalationsbruk. Bland patienterna som insjuknat under hösten 2019 uppger 14 procent att de uteslutande konsumerat e-cigarettvätskor utan THC (med eller utan nikotin), det vill säga produktkategorier där E-vitaminacetat aldrig har påvisats.

Fram till nu har över 2000 personer i USA insjuknat med svåra lunginflammationer med medföljande ibland irreversibla lungskador, nära 60 personer har dött på grund av e-cigarettbruk.

Danderyds sjukhus var bland de första med att studera riskerna med e-cigarettbruk

- Vi var väldigt tidigt ute med att göra experimentella studier på människa, så vi har blivit relativt etablerade, säger docent Magnus Lundbäck som driver forskningen på Danderyds sjukhus. Vi har hittills publicerat fem studier på hälsoeffekter av e-cigaretter och har flera studier på gång i olika faser. De studier som vi gjort hittills har främst varit experimentella där vi studerat effekter på människor, cellkulturer samt analyserat innehållet i e-cigarettaerosolen. Under de senaste åren har vi även genomfört epidemiologiska studier.

- Det vi har sett så här långt är att e-cigaretter med nikotin ger tecken på akut kärlskada och tillfälligt ökad kärlstyvhet. Ökad kärlstyvhet är kopplat till ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke.

- När vi undersökt luftvägarna efter e-cigarettanvändning har vi även påvisat ökad luftvägsobstruktion (problem med luftvägarna).

- I epidemiologiska data ser vi att många som vill använda e-cigaretter som ett rökavvänjningsmedel, istället hamnar i ett bruk av både e-cigaretter och vanliga cigaretter. Detta ger minimala hälsovinster och vi ser dessutom att de som använder både e-cigaretter och vanliga cigaretter rapporterar fler symtom från luftvägarna än de som bara fortsätter att röka vanliga cigaretter.

- I studier på cellkulturer har vi exponerat lungceller för e-cigarettånga och mätt effekter på cellfunktionen. Då såg vi bland annat DNA-skador och försämrad funktion på cellerna. E-cigaretter ger alltså påverkan på cellnivå. Vi analyserade också e-cigarettångan i samarbete med FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) som visade att e-cigarettaerosolen innehåller ämnen som är både cancerframkallande och ger ökad inflammation.

- Nu har vi en pågående studie på Kliniskt forskningscentrum Norr här på Danderyds sjukhus, berättar Magnus Lundbäck, där vi tittar på e-cigarettbruk och proppbildning samt mikrocirkulation. Den kommer att kunna påvisa om e-cigaretter ger effekter på de allra minsta blodkärlen i kroppen och om man kan få en ökad risk för bildning av blodproppar. Vi har också pågående studier i Umeå där vi tittar på kärlfunktion och effekter på luftvägar med hjälp av bronkoskopi.

Korta fakta om vad som hänt sedan forskningen startade på Danderyds sjukhus hösten 2016

December 2016 Forskning som genomförts på Danderyds sjukhus visar att e-cigaretter kan påverka blodkärlen och öka risken för kärlskada. Resultaten är signifikanta.

December 2019 Giftinformationscentralen går ut med en varning för svår lungskada till följd av e-cigarettanvändning. Bakgrunden var två misstänkta svenska fall av den annars huvudsakligen amerikanska epidemi som grasserat sedan sommaren 2019. I USA har drygt 2700 fall av e-cigarettrelaterad lungskada, benämnd EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), inträffat sedan juni 2019. En stor del av fallen har behövt respiratorvårdas och 60 patienter har avlidit.

Januari 2020 Liksom i USA sker nu en ökande e-cigarettanvändning bland svenska skolungdomar. I dagsläget är det ca 7 procent, att jämföras med befolkningsgenomsnittet som är 2 procent. I USA har användandet stigit från 11 procent 2017 till ca 28 procent 2019. Denna förändring är oöverträffad under den tid som amerikanska skolungdomars tobaksbruk noterats i USA.

Januari 2020 Med anledning av e-cigarettepidemin införs i USA ett partiellt förbud mot smaktillsatser till e-cigarett.

Januari 2020 Giftinformationscentralen och läkare från Danderyds sjukhus går ut med information i Dagens Medicin för att uppmärksamma svensk sjukvård om e-cigarett och lungskada då det finns en risk för att detta kan missas i Sverige.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/30/antalet-svenska-evali-fall-kan-komma-att-oka/

Februari 2020 Särskild utredare skall utses av regeringen för att utreda tobaksfria nikotinprodukter samt e-cigaretter.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/oversyn-av-marknadsforing-tobaksfria-nikotinprodukter-och-e-cigaretter/

I samband med att coronapandemin tog fart i början av mars, har ansvariga forskare fokuserat sitt arbete med att bistå sjukvården med klinisk verksamhet. Därför slutar rapporteringen ovan med händelser från februari 2020. Förhoppningsvis kan forskningen fortsätta som tidigare när sjukhuset återgått till ett mer normalt läge.

Här är forskningen publicerad

https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(20)30090-3/fulltext

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6746878/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jat.3799

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6324524/

https://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(16)31378-8/fulltext

Samarbete mellan Danderyds sjukhus och KI

Forskningen är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet (KIDS). Ansvarig för forskningen är Docent Magnus Lundbäck, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

Vid frågor kontakta:

Magnus Lundbäck, M.D., Ph.D. 
Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences
Division of Cardiovascular Medicine, Danderyd University Hospital
SE-182 88 Stockholm, SWEDEN
Phone:+46 (0)8-123 58094
Mobile: +46 (0)702 433072

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Mer info finns här!

Presskontakt

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Presskontakt Pressansvarig 08-123 561 51

Relaterat innehåll

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare.