Gå direkt till innehåll
HND - den nya folksjukdomen

Pressmeddelande -

HND - den nya folksjukdomen

HND står för samtidig hjärt- njur och diabetessjukdom. Andelen patienter som lever med HND ökar markant. För att kunna ge denna patientgrupp bästa möjliga vård startade Danderyds sjukhus ett HND-centrum i november 2013. Den 7-9 oktober arrangerar sjukhuset ett HND-symposium.

Omkring 2 miljoner svenskar har högt blodtryck, men bara en tredjedel vet om det. Minst 400 000 har diabetes och över 1 miljon har påverkad njurfunktion. Det finns en stark koppling mellan hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes och därför öppnade Danderyds sjukhus HND-centrum i november 2013. Sveriges första centrumbildning för denna patientgrupp. 

Helhetssyn förbättrar vården

HND-centrum är ett projekt med en öppenvårdsklinik som ska ersätta besök hos flera läkare och sjuksköterskor. Kompetens och sjukvård samlas och samordnas kring patienten. HND-centrum arbetar med ett multiprofessionellt personcentrerat omhändertagande och bemannas av specialistläkare, sjuksköterskor och paramedicinsk personal från både hjärt-, medicin- och njurmedicinska klinikerna. 

– Personcentrerad vård utgår ifrån patientens egen berättelse om sin livssituation och vi ser patienten mer som en aktiv deltagare än som en passiv mottagare av vård. Tanken är att man ska komma fram till behandlingar som är anpassade till individens specifika behov och önskemål. En optimal behandling är ofta en kombination av kost, livsstil och läkemedel som följs upp kontinuerligt, säger Jonas Spaak, Specialistläkare Hjärtmedicin, Danderyds sjukhus.


HND-symposium i höst

7-9 oktober arrangerar Danderyds sjukhus, tillsammans med Karolinska Institutet, ett HND-symposium på Stockholm Waterfront. Kongressen erbjuder ett högkvalitativt vetenskapligt program med parallella ses­sioner, posterprogram och både nationella och internationella framstående föreläsare. Danderyds sjukhus kommer även att presentera sina erfarenheter och forsk­ning från HND-centrum.

Symposiet vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor som är intresserade av hjärt-, njur- och diabetessjukvård ur ett rent medicinskt perspektiv, men också om samordning, etik, hälsoekonomi och förbättring.

Arrangörer är Hjärtkliniken, Njurmedicinska kliniken och diabetes­sektionen vid Medicinkliniken på Danderyds sjukhus tillsammans med Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

Program och anmälan

Fakta HND-centrum på Danderyds sjukhus
På HND-centrum samlas kompetens och sjukvård kring patienten.

HND-centrum erbjuder vård för patienter med: 1. Etablerad hjärt-kärlsjukdom, 2. Njursvikt med beräknad GFR < 60 ml/min/m², 3. Diabetes samt 4. Remiss från läkare

Medelåldern för patienterna på mottagningen är strax under 70 år och man har kapacitet att ta emot närmare 500 patienter per år.

I ett forskningssamarbete med LIME och Medical Management Center på KI utvärderar HND-centrum sin verksamhet, bland annat i form av en randomiserad studie. Ur ett patientperspektiv jämförs kvaliteten med traditionell sjukvård hos olika specialister/mottagningar.

För ytterligare information:
Om HND-centrum: Jonas Spaak, Specialistläkare Hjärtmedicin Danderyds sjukhus, tel: 08-123 550 00, e-post: jonas.spaak@ds.se
Om HND-symposium: Kerstin Lundström, Projektledare och sjuksköterska Njurmedicinska kliniken Danderyds sjukhus, tel: 08-123 551 22, e-post: kerstin.lundstrom@ds.se

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är norra Stockholms akutsjukhus med cirka 3 700 medarbetare. Hos oss får du vård som präglas av kvalitet och omtanke. I vårt uppdrag ingår även utbildning, klinisk forskning och utveckling, bland annat i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se.

Presskontakt

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Presskontakt Pressansvarig 08-123 561 51

Relaterat innehåll

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare.