Gå direkt till innehåll
Högre tillgänglighet på Danderyds sjukhus

Pressmeddelande -

Högre tillgänglighet på Danderyds sjukhus

Ett intensivt arbete under 2011, för att öka andelen patienter som får vård inom vårdgarantins gränser, har lett till kortare väntetider för nybesök, operation och behandling på Danderyds sjukhus.

8 av 10 får träffa en läkare inom 30 dagar. Målet att väntetider för nybesök ska vara mindre än 30 dagar från remissdatum, uppnåddes till 76 procent under 2011. Det är en ökning med 9 procent jämfört med 2010.

Alla får operation eller behandling inom 90 dagar. Målet för 2011 var att 100 procent av patienterna som väntade på operation eller behandling skulle klaras av inom 90 dagar. Det uppnåddes till 98 procent, en ökning med 18 procent jämfört med samma period förra året..

Förändringar som ger effekt

Särskilt inom det internmedicinska området har det blivit fler patienter. Under 2011 genomfördes en rad förändringar som ökat tillgängligheten:

  • På neurologmottagningen lyckades man under 2011 att helt kapa köerna för nybesök. Bakom förbättringen ligger en rad rutinförändringar.
  • Den nya lungmottagningen håller vårdgarantin för nybesök och i brådskande fall erbjuds undersökning och diagnostisk utredning inom 24 timmar för externa patienter och akut för de inneliggande. Vissa patienter kan få ett nybesök inom en vecka. Här är Danderyds sjukhus lungmottagning bland de snabbaste i Stockholm.
  • Ökad tillgänglighet och omhändertagande på akuten genom att ansvarig läkare på avdelningen alltid går ned till akuten vid ett larm och finns tillgänglig för ambulanspersonal.
  • En omorganisering av diabetesmottagningen har ökat tillgängligheten och underlättar för de ca 1 500 diabetespatienter som kontrolleras regelbundet av specialistutbildad vårdpersonal.

- Förbättringsarbetet pågår fortlöpande under 2012 och det ser bra ut trots att vi har en fortsatt hög och ökande patienttillströmning på akutmottagningen, konstaterar Stefan Jacobson, Vd på Danderyds sjukhus.

Ämnen

Taggar

Regioner


Danderyds Sjukhus AB är norra Stockholms akutsjukhus, hos oss arbetar ca 3400 medarbetare. Vården vi ger präglas av kvalitet och omtanke och vi arbetar utifrån Lean healthcare. I vårt uppdrag ingår utbildning, klinisk forskning, och utveckling, bl a i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se