Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Markant nedgång i antikroppsnivåer 7 månader efter Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty

Sju månader efter två doser Pfizers vaccin återstår bara 15 procent av ursprungsnivåerna av antikroppar. Däremot har personer som haft covid-19 före vaccination betydligt högre antikroppsnivåer och långsammare nedgång. Det visar nya resultat från COMMUNITY-studien som undersöker immunitet efter covid-19 och vaccination.

Sedan våren 2020 pågår COMMUNITY-studien vid Danderyds sjukhus. Huvudsyfte är att studera immunitet efter covid-19 och vaccination. Våren 2020 samlades prover in från 2 149 medarbetare, där cirka 19 procent visades ha antikroppar efter infektion med SARS-CoV-2. Studiedeltagarna och deras immunsvar har sedan följts upp var fjärde månad. Drygt 90 procent av deltagarna är nu vaccinerade.

De första som vaccinerades för sju månader sedan fick Pfizer/BIoNTechs vaccin Comirnaty. Nu visar COMMUNITY studien att dessa individer fortfarande har mätbara nivåer av antikroppar, men att antikroppsnivåerna halverades tre månader efter vaccination. Sju månader efter vaccination har antikroppsnivåerna sjunkit till cirka 15 procent av den först uppmätta nivån. De som vaccinerades med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria fick sin andra dos något senare och hittills har man kunnat följa denna grupp under tre månader. Även i den gruppen ser man en tydlig nedgång i antikroppsnivåer och cirka fem gånger lägre nivåer än efter Pfizer/BioNTechs vaccin vid samma tidpunkt.

− Att antikroppsnivåer sjunker över tid är förväntat och trots sjunkande antikroppsnivåer ser vaccinens skyddseffekt mot svår sjukdom ut att hålla i sig i många undersökningar. Det är i nuläget svårt att säga vilken nivå av antikroppar som krävs för skydd mot infektion respektive mot svår sjukdom, men vi vet att antikroppsnivåer korrelerar till skyddseffekt. Våra resultat visar att antikroppsnivåerna sjunker relativt snabbt, vilket är en viktig pusselbit som kan läggas till det faktum att flera länder rapporterar stigande infektionstal bland vaccinerade, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet. Charlotte tillägger:

− De låga antikroppsnivåerna kan innebära att vi framöver ser en ökad spridning även i vaccinerade grupper och det kan ha konsekvenser för våra äldre och sköra. Frågan om optimalt skydd för våra riskgrupper blir ju extra aktuell nu när vi öppnar upp samhället igen. Vi går dessutom in i en kallare period som troligen också bidrar till en ökad smitta, vilket innebär att en påfyllnadsdos till äldre och sköra kan behövas redan nu.

− Ett resultat vi ser är att antikroppsnivåerna hos de personer som först haft covid-19 och därefter vaccinerats ligger betydligt högre, och sjunker långsammare, än för vaccinerade som inte haft covid-19. Det starka immunsvaret efter infektion och vaccin ses redan efter en dos vaccin. Individer som har haft covid-19 behöver därför inte en påfyllnadsdos, i alla fall inte inom kort, säger Sebastian Havervall, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus och doktorand i projektet vid Karolinska Institutet.

− Vi ser att höga nivåer av antikroppar inducerade av vaccin neutraliserar också den nya Deltavarianten, vilket talar för att ytterligare en dos av PfizerBioNTechs vaccin skulle stärka svaret mot Delta. Det är viktigt att vi nu försöker hålla nere smittspridningen, och därmed även minska risken för uppkomsten av nya virusvarianter som kanske har större förmåga att undvika immunsystemet. säger Mikael Åberg på SciLifeLab Affinity Protemics i Uppsala, som är ansvarig för delar av analyserna i COMMUNITY studien.

COMMUNITY-studien fortsätter

Nu fortsätter COMMUNITY-studien med analyser av T-cellsminnet efter vaccination och fortsatt provtagning var fjärde månad. Förutom longitudinella undersökningar av immunsvaret planeras studier för att undersöka förekomsten av asymptomatiska infektioner efter vaccination, och huruvida dessa infektioner är smittsamma.

− Den här typen av longitudinell provtagning av många individer är mycket viktig för att följa hur immunsvaret förändras över tid efter vaccination, säger Ulrika Marking, infektionsläkare och doktorand i projektet.

Fakta om COMMUNITY-studien

  • Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala Universitet och Folkhälsomyndigheten.
  • I forskargruppen ingår från Danderyds sjukhus specialistläkare och ansvarig forskare Charlotte Thålin samt doktoranderna biträdande överläkare Sebastian Havervall, specialistläkare Ulrika Marking och överläkare och Ph.D. Max Gordon, från KTH professorerna Sophia Hober och Peter Nilsson, från Uppsala Universitet forskare Mikael Åberg, docent och universitetslektor Sara Mangsbo och professor Mia Phillipson, samt från Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten docent Jonas Klingström och Ph.D. Kim Blom.
  • Studien finansieras av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Leif Lundblad med familj, Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, SciLifeLab, Familjen Erling-Perssons Stiftelse, samt Atlas Copco.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Thålin, specialistläkare, med dr och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, charlotte.thalin@regionstockholm.se

Sebastian Havervall, biträdande överläkare och doktorand vid Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, sebastian.havervall@regionstockholm.se

Ulrika Marking, specialistläkare och doktorand vid Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, ulrika.wimmercranz-marking@regionstockholm.se

Bernd Schmitz, presschef Danderyds sjukhus, 08-123 599 83, press.ds@regionstockholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 50 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 700 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Presskontakt

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presstjänst Danderyds sjukhus

Presskontakt Danderyds sjukhus presstjänst är bemannad helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Kvällar och helger hänvisar vi till Region Stockholms pressfunktion för hälso- och sjukvårdsfrågor. 08-123 562 77

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare.