Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mindre risk för demens hos patienter som får blodförtunnade behandling mot förmaksflimmer

En ny studie från Danderyds Sjukhus visar att patienter som tar blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer, kan halvera sin risk för demens. 

- Blodförtunnande läkemedel minskar inte bara risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer. Vi kan även se en signifikant minskning av risken för demens, säger professor Mårten Rosenqvist vid KIDS. Studien  publicerades idag i European Heart Journal,

Bland de 444 106 patienter med förmaksflimmer hade de som tog blodförtunnande läkemedel vid studiens början 29 procent lägre risk för att utveckla demens än patienter som inte hade den behandlingen. När forskarna tittade på vad som hände om patienterna fortsatte att ta läkemedlen, fann de en ännu större minskning av risken för demens. Hela 48 procent, nästan en halvering.

Största studien inom området

Forskarna hämtade data från svenska patientregister under perioden 2006 – 2014, och trots att det är retrospektivt, vilket innebär att det inte kan bevisa orsakssamband, tror forskarna att resultaten starkt visar att blodförtunnande läkemedel skyddar mot demens hos patienter med förmaksflimmer.

- För att bevisa detta antagande skulle randomiserade placebokontrollerade studier behövas, men sådana studier kan av etiska skäl inte genomföras. Det är inte möjligt att ge placebo till patienter med förmaksflimmer och sedan vänta på att demens eller stroke att inträffa, menar Leif Friberg och Mårten Rosenqvist, som är ansvariga för forskningen, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus, KIDS.

Riskfaktorer för demens

Forskarna fann att de starkaste indikatorerna för demens är brist på behandling med blodförtunnande läkemedel för patienter med förmaksflimmer, åldrande, Parkinsons sjukdom och alkoholmissbruk.

De fann också att ju tidigare behandling med blodförtunnande startades efter diagnos av förmaksflimmer, desto större var den skyddande effekten mot demens.

Forskarna ser med oro på att patienter med förmaksflimmer ofta slutar sin behandling för tidigt.

- Om du vet att din sjukdom förstör din hjärna i en långsam men stadig takt och att du kan förhindra det genom att fortsätta behandlingen, tror vi att de flesta patienter inte skulle tveka i det beslutet, menar forskarna.

Korta fakta
Förmaksflimmer är en rubbning av hjärtats rytm och den vanligaste formen av arytmi. Förmaksflimmer uppkommer på grund av att hjärtat inte längre styrs av sinusknutan som sitter i höger förmak och fungerar som en takthållare för hjärtat. Tillståndet ökar vid stigande ålder. Ca 12-15 procent av alla 75-åringar har förmaksflimmer.

Här finns studien publicerad: “Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation”, by Leif Friberg and Mårten Rosenqvist. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehx579

More detailed version in english is enclosed.

Talespersoner:

Professor Mårten Rosenqvist

070-794 0271

Docent Leif Friberg

070-173 0519

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com


Presskontakt

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Presskontakt Pressansvarig 08-123 561 51

Relaterat innehåll

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare.