Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ministerbesök på Danderyds sjukhus under temat smärta och våld

I bild fr vä: Kurator Kristina Moa, Jämställdhetsminister Maria Arnholm, Överläkare Britt-Marie Öberg

Den 22 april besökte jämställdhetsminister Maria Arnholm smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus.
- Det är ett oerhört viktigt arbete ni gör, menade hon.
En kartläggning som presenterades under dagen visar att 3 av 4 unga vuxna som remitterats för smärtrehabilitering har upplevt våld i nära relationer eller på annat sätt.

Kuratorerna på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus började kartlägga våldsutsatthet 2011 enligt målet för Sveriges jämställdhetspolitik ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män ska ha samma rätt till kroppslig integritet.”

- Jag har länge haft en känsla av att många av mina smärtpatienter har varit utsatta för våld, berättar Kristina Moa, kurator på Smärtrehab på Danderyds sjukhus. Därför började jag gå igenom 15 journaler under en period på två månader. Då fann jag att 9 av 15 kvinnor hade varit utsatta för fysiskt, sexuellt och/eller psykologiskt våld i en nära relation. Detta gällde ”nybesök” vilket sannolikt innebär att det finns ett mörkertal, då patienter ofta inte berättar om våldsutsatthet innan de känner förtroende för sin vårdgivare.

3 av 4 unga vuxna med smärta har upplevt våld

Under de sista fem månaderna av 2011 tillfrågades 198 patienter vid nybesök om de varit utsatta för våld. 116 svarade ja, alltså 6 av 10. Bland de unga vuxna (18-30 år) svarade 74 procent ja på samma fråga, vilket innebär att 3 av 4 unga vuxna med smärtproblematik varit utsatta för våld

Många kvinnor beskriver våld i nära relationer och många män med flyktingbakgrund beskriver erfarenheter av tortyr. Många smärtpatienter har varit utsatta för misshandel och/eller kränkningar som barn.

Smärtupplevelsen uppstår i hjärnan

Överläkaren Britt-Marie Öberg beskrev hur smärta kan upplevas och vilken verklighet som de smärtpatienter som besöker sjukhuset lever i.

- Smärta är ett komplext och subjektivt fenomen som består av många komponenter, menar Britt-Marie. Smärta är en emotionell och fysiologisk upplevelse som efter bearbetning uppstår i hjärnan.

- Smärtminnet bidrar till återupplevelse av en smärta som man tidigare har haft, framför allt om minnet är känslomässigt laddat.

Flera yrkeskategorier arbetar i team

Vid Smärtrehabilitering arbetar man framgångsrikt i team där arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska ingår. Tillsammans med patienten arbetar teamet utifrån ett helhetsperspektiv och med individuella mål. Rehabiliteringen tar ca 11 veckor där man följer ett program. 75 procent av patienterna är kvinnor, medelåldern 40 år och patienterna har haft ihållande smärta i ca 3 år. Det är 12 månader sedan man var i arbete och runt en tredjedel har utomnordisk härkomst.

- Våra patienter visar på avsevärd förbättring i funktion, aktivitet och delaktighet i samhället efter rehabilitering, berättar enhetschef Åsa Arvidsson. Merparten av våra effektresultat är lika bra eller bättre än riket, enligt det nationella kvalitetsregistret för smärtrehabilitering.

Jämställdhetsministern värdesätter insatserna

- Det är ett oerhört viktigt arbete ni gör, sa Maria Arnholm efter presentationen. Det är lätt att förstå att ni, som dagligen möter så mycket smärta och sorg, ibland tappar tron på mänskligheten – som ni uttrycker det. Men jag hoppas innerligt att ni orkar och inte ger upp. Era resultat visar att även om era patienter inte når hela vägen till ”paradiset” i era mätningar, får de betydligt bättre livskvalitet. Ni gör så att många kommer ut i arbete igen och får livslusten tillbaka. Jag kommer med stort intresse följa ert viktiga arbete.

Behöver mer kunskap

- Vi har börjat se och förstå i hur stor utsträckning smärta och våld hör ihop, avslutade Åsa Arvidsson eftermiddagen. Vi behöver mer kunskap och forskning kring detta för att kunna bli ett bra stöd för dessa patienter. Vi vill sprida den kunskap och erfarenhet som vi har till andra sjukhus och landsting. Gärna som en internetbaserad utbildning, tillgänglig för alla inom vården. Sist, men inte minst, vill vi samarbeta med andra som har kunskap om våld i nära relationer och hur det påverkar livet för en människa, så att vi tillsammans kan förebygga och hjälpa utsatta människor.

Intresserade politiker på plats

Förutom jämställdhetsminister Maria Arnholm, fanns landstingsråden Birgitta Rydberg (FP) och Anna Starbrink (FP) på plats för att lyssna. Kardiologen och Jämställdhetsstrategen Karin Schenk-Gustafsson och Personalstrateg Ulrika Gellerstedt från SLL höll en föreläsning om hur landstinget arbetar med jämställdhetsfrågor. Bland annat informerade de om en jämlikhets- och jämställdhetsutbildning som alla 1 900 chefer i landstinget ska tillgodogöra sig. Utöver det presenterades broschyren ”Att vända på stenar” som visar på exempel på jämställdhetsintegrering från några verksamheter inom SLL till och med 2011.

Carina Gyllner Bergmark informerade om nystartat Kunskapscentrum ”Våld i nära relation” där hon är projektledare.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Danderyds Sjukhus är norra Stockholms akutsjukhus med ca 3 400 medarbetare. Hos oss får du vård som präglas av kvalitet och omtanke. I vårt uppdrag ingår även utbildning, klinisk forskning och utveckling, bl a i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se

Presskontakt

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Presskontakt Pressansvarig 08-123 561 51

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare.