Gå direkt till innehåll
Ett nytt traineeprogram för sjuksköterskor startar på Danderyds sjukhus i februari 2020. - Det här programmet kan ge nya sjuksköterskor en rivstart i karriären med fokus på deras professionella utveckling, menar vårdenhetschef Angeles Morán.
Ett nytt traineeprogram för sjuksköterskor startar på Danderyds sjukhus i februari 2020. - Det här programmet kan ge nya sjuksköterskor en rivstart i karriären med fokus på deras professionella utveckling, menar vårdenhetschef Angeles Morán.

Pressmeddelande -

Nytt traineeprogram för sjuksköterskor

I februari 2020 startar Danderyds sjukhus ett nytt traineeprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.
Som trainee kommer du att bredda och fördjupa din kompetens inom flera verksamheter som gör dig redo för framtidens akutsjukvård, säger Tina Trujillo, enhetschef på Bemanningscenter.

- Målet med traineeprogrammet är att erbjuda nyutexaminerade sjuksköterskor möjlighet till professionell och personlig utveckling i sin roll. Utbildningen ger en bred kompetens och praktisk erfarenhet av att arbeta inom olika specialiteter, menar Tina Trujillo.

Traineeprogrammet är uppdelat på tre perioder under 19 månader, med möjlighet till valfri fördjupning om ytterligare fyra månader. Den kliniska tjänstgöringen inom olika verksamhetsområden och specialiteter varvas med kompetensutvecklingstid där handledning och mentorskap löper genom hela programmet och utgör ett av fundamenten för den professionella utvecklingen i rollen som sjuksköterska.

Så här tycker vårdenhetschefer om traineeprogrammet:

- Ett traineeprogram ger god inblick i olika verksamheter där man arbetar som sjuksköterska varvat med teori, säger vårdenhetschef Karin Richardson, ortopedkliniken, som är en av initiativtagarna till den nya traineeutbildningen.

-Vi behöver rigga för framtiden med talangfulla och kompetenta sjuksköterskor. Akutsjukvården utvecklas i högt tempo med fler multisjuka patienter och då ändras också kravet på kunskap och kompetens. Vi i verksamheterna ser behovet av en trygg och bred introduktion med möjlighet till fördjupning i olika specialiteter. Med ett strukturerat traineeprogram kan vi ge nya sjuksköterskor en rivstart i karriären med fokus på deras professionella utveckling. Att kombinera praktisk erfarenhet med evidensbaserat utvecklingsarbete och tid för reflektion minskar gapet mellan utbildning och verklighet. De får också möjlighet att djupdyka inom vissa områden som matchar just deras intresse och verksamheternas behov, säger Angela Leal Morán som är vårdenhetschef på njurmedicin.

Korta fakta om traineeprogrammet

  • Traineeprogrammet gäller för nyutexaminerade sjuksköterskor samt till sjuksköterskor med högst ett års yrkeserfarenhet.
  • Programmet är uppdelat på tre perioder under 19 månader, med möjlighet till valfri fördjupning om ytterligare fyra månader.
  • Programmet innefattar även DSAB:s ordinarie introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor som kompletteras med teoretisk fördjupning inom specifik omvårdnad.
  • Perioderna är både kliniskt och teoretiskt inriktade. 15% av arbetstiden utgörs av kompetensutvecklingstid och 85% av klinisk tjänstgöring inom olika verksamheter på sjukhuset.
  • Sjuksköterskan får handledning och mentorskap under hela programmet.
  • Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (38,25 tim/vecka) där även tjänstgöring på kvällar och helger ingår.

Flera satsningar för sjuksköterskor på Danderyds sjukhus

- Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för sjuksköterskor så att vi både kan behålla de kompetenta sjuksköterskor vi redan har, och möjlighet att rekrytera nya, säger HR-direktör Lena Henning.

Ett exempel på satsningar, förutom traineeprogrammet, är våra kompetensstegar som de allra flesta kliniker hos oss tillämpar. Syftet med kompetensstegar är att attrahera, inspirera och behålla våra medarbetare i klinisk vård, genom att skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling.

- Kompetensutvecklingen ska utgå från patienternas och verksamhetens behov samt integrera vårdutveckling och forskning i det kliniska arbetet, säger HR-strateg Sara Johansson som är övergripande ansvarig för kompetensstegar på Danderyds sjukhus.

Arbetsledande sjuksköterska – en efterfrågad och populär kurs

Sedan hösten 2018 genomförs en heldagsutbildning för sjuksköterskor och barnmorskor som har rollen som arbetsledare på kvällar, nätter och helger, när cheferna inte är i tjänst. Syftet är att stärka sjuksköterskan i sin professionella roll och arbetsledande funktion med målsättningen att ytterligare förbättra såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet. Utbildningen tar bland annat upp ledarskap och teamarbete, kommunikation och feedback samt ledning av arbetet vid de kritiska arbetsmiljösituationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

- Utbildningen är efterfrågad och fyller ett stort behov, då det tidigare inte har tydliggjorts vad som förväntas av sjuksköterskan som ska axla en arbetsledande roll, säger Elisabeth André som är en av de ansvariga för utbildningen. Hittills har 200 sjuksköterskor och barnmorskor genomgått utbildningen.

Vad betyder ”Anställningsstopp” för sjuksköterskor

Danderyds sjukhus har haft ett generellt anställningsstopp under en längre tid.

Men mot bakgrund av det tuffa ekonomiska läget har DS nu infört ”Anställningsstopp med dispensförfarande” även när det gäller sjuksköterskor, som var exkluderade från anställningsstopp tidigare. Det innebär att vd behöver godkänna nyanställningar.

- Vi kommer även fortsättningsvis att behöva rekrytera sjuksköterskor till vår 24/7-verksamhet, menar HR-direktör Lena Henning. Inte minst med tanke på att andelen inhyrd personal kommer att reduceras till ett minimum och vakanserna behöver ersättas med anställda sjuksköterskor.

Här finns mer information om vilka förmåner som finns för medarbetare på Danderyds sjukhus. T ex inom ekonomisk trygghet, hälsa och träning, boende samt hälsosamma scheman. 

Ämnen

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

INTE INTRESSERAD? Du finns med i vårt register för utskick av pressmeddelanden då vi tror att det kan intressera dig som journalist eller politiker/beslutsfattare inom vården. Om du inte längre vill ha våra utskick ber vi dig avregistrera dig via länken nedan.

Så här hanteras personuppgifter på Danderyds sjukhus.