Gå direkt till innehåll
Foto: Cecilia Larsson-Lantz, Danderyds sjukhus
Foto: Cecilia Larsson-Lantz, Danderyds sjukhus

Pressmeddelande -

Sköldkörtelrubbning kan förklara ofrivillig barnlöshet

Sköldkörtelhormoner hos mamman spelar en viktigare roll för fertilitet, graviditet och embryots utveckling än vad man tidigare trott. Genom att kontrollera och justera hormonvärdena hos alla sköldkörtelsjuka kvinnor som har svårt att bli gravida skulle troligtvis färre behöva behandlas för fertilitetsproblem.

Sköldkörtelsjukdom är en av Sveriges största kvinnliga folksjukdomar. En studie på Danderyds sjukhus visar att sköldkörtelhormonerna kan inverka på fertilitet, graviditet och embryoutveckling, men att brist på hormonet inte alltid behandlas.

Sedan 2017 kontrolleras sköldkörtelhormoner rutinmässigt hos alla gravida kvinnor vid inskrivning på mödravårdscentralen. Men det räcker inte att kontrollera värdena, de måste också justeras i tid. För låga hormonnivåer kan öka risken för graviditetskomplikationer såsom missfall, ökad blödningsrisk vid förlossning, låg födelsevikt och negativ påverkan på barnets normalutveckling.
– Hälften av de sköldkörtelsjuka kvinnorna som undersöktes i studien var medicinskt underbehandlade under de 13 första graviditetsveckorna. Vi vet att även marginellt avvikande hormonnivåer kan ha betydelse, säger Frida Hosseini-Akram, överläkare och medicin doktor gynekologi och obstetrik vid Danderyds sjukhus

Fostret är helt beroende av mammans hormonnivåer eftersom att det producerar egna sköldkörtelhormoner först vid vecka 18–20. I hälften av laboratoriets tester tillsattes sköldkörtelhormoner så att hormonkoncentrationen var densamma som hos friska kvinnor.
– Vi såg att utvecklingen blev bättre i de tester som hade tillskott av sköldkörtelhormoner jämfört med testerna med standardlösningen, säger Frida Hosseini-Akram. 

Tre missfall i rad drabbar 1–3 procent av alla gravida kvinnor och orsaken hos hälften av dem är okänd. I studien har forskarna studerat sköldkörtelreceptorer i äggledare och sett att de förekommer i olika delar av äggledaren. Hormonerna ser ut att kunna påverka äggledarna och livmoderslemhinnan vid embryots implantation.
– När vi jämförde kvinnor med upprepade missfall och fertila kvinnor såg man skillnader i livmoderslemhinnan som var sköldkörtelhormonsrelaterade, förklarar Frida Hosseini- Akram.

Kvinnliga diabetespatienter har sedan länge förbehandlats innan graviditet och följts rutinmässigt inom mödravården.
– Sköldkörtelsjuka kvinnor ska informeras och kontrolleras innan graviditet precis som diabetespatienter. Det är viktigt att sköldkörtelsjuka kvinnor gör det viktiga blodprovet direkt efter konstaterad graviditet och att de omgående justerar medicindosen. Hos friska kvinnor ökar sköldkörtelproduktionen med upp till 50 procent under graviditet, säger Kerstin Brismar, professor och specialistläkare i diabetologi och endokrinologi.

Fakta: Underfunktion i sköldkörteln
Underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos) är vanligast förekommande och betyder att sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner (T4 och T3). Vanliga symtom är extrem trötthet, nedstämdhet, koncentrations- och minnessvårigheter, värk, viktuppgång, långsam puls, låg kroppstemperatur, förstoppning, håravfall och torr hy. Enligt forskning från Danderyds sjukhus kan brist på hormoner vara orsaken till svårigheter att bli gravid. 

Läkemedelsstatistik för sköldkörtelmedicin Sverige 2019
Antal män och kvinnor: 473 452 personer
Antal kvinnor: 388 053 personer
Antal fertila kvinnor (20–44 år): 81 612 (21% av alla sköldkörtelsjuka kvinnor).
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel.

För mer information, forskningslänkar, kontakt med experter och patienter vänligen kontakta: 
Marianne Lagerbielke, pressansvarig, Danderyds sjukhus
marianne.lagerbielke@sll.se
Mobil: 072-582 22 77

Ämnen

Taggar

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Presskontakt

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Pressansvarig 08-123 561 51

Relaterat material

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare.