Gå direkt till innehåll

Ämnen: Regionfrågor

Tomas Jernberg, överläkare på Danderyds sjukhus och huvudansvarig för SCAPIS i Stockholm.

SCAPIS 2 – världens mest omfattande hjärt-kärl- och lungstudie återstartas på Danderyds sjukhus

SCAPIS är världens mest omfattande hjärt-kärl- och lungsjukdomsstudie som ska identifiera individuella risker för att kunna sätta in behandling innan sjukdom uppstår. Under 2013–2018 undersöktes 30 000 slumpmässigt utvalda personer 50–64 år i SCAPIS 1. Nu ska hälften av deltagarna undersökas på nytt vid 6 universitetskliniker i Sverige. 2 500 av dessa kommer snart till Danderyds sjukhus.

Charlotte Thålin, biträdande överläkare Danderyds sjukhus, forskningsansvarig för COMMUNITY-studien.

Danderyds sjukhus: Uppdaterat covid-19-vaccin ger bra antikroppssvar mot nya och kraftigt muterade SARS-CoV-2-varianter

Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus har följt personer som fått det nya uppdaterade covid-19-vaccinet och kartlagt antikroppssvar mot olika SARS-CoV-2 varianter. Resultaten visar ett förvånande starkt svar – med en tiofaldig ökning av neutraliserande antikroppar – mot de nu dominerande och kraftigt muterade omikronvarianterna.

Även låga halter av luftföroreningar i Sverige ger ökad risk för hjärtstopp, säger Petter Ljungman, hjärtläkare Danderyds sjukhus, och forskare vid Karolinska Institutet Danderyds sjukhus.

Danderyds sjukhus: Även låga halter av luftföroreningar i Sverige ger ökad risk för hjärtstopp

Luftföroreningar är den fjärde största riskfaktorn vid förtida död. Ny forskning från Danderyds sjukhus visar två viktiga svenska fynd. Även mycket låga nivåer av luftföroreningar i Sverige kan leda till hjärtstopp. Tätorter har de högsta partikelnivåerna, men studien visar också att invånare kan få hjärtstopp även vid de nivåer som finns ute på landsbygden.

Luftvägsantikroppar skyddar mot nya Omikronvarianter – men tillgängliga mRNA vaccin ökar inte dess nivåer

Luftvägsantikroppar skyddar mot nya Omikronvarianter – men tillgängliga mRNA vaccin ökar inte dess nivåer

Vaccination ger bra skydd mot svår covid-19 men är mindre effektivt mot själva infektionen. Forskare vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet har upptäckt att skyddet mot nya Omikronvarianter är tätt kopplat till nivåer av luftvägsantikroppar, vilka inte påverkas av vaccination. Resultaten kan förklara varför de tillgängliga vaccinerna ger begränsat skydd mot infektion.

Visa mer

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver universitetssjukvård fördelat på tio verksamhetsområden. Sjukhuset grundades 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby och namnändrades 1964 till Danderyds sjukhus. Sjukhuset 4 600 medarbetare tar årligen emot 90 000 akutsökande, 430 000 besök i öppenvården, 46 000 i slutenvården och genomför 25 000 operationer och omkring 5 000 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet bedrivs utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Årligen välkomnas drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm. Info: ds.se samt ki.se/kids.