Gå direkt till innehåll
Aroma äpplen. Foto: Kimmo Rumpunen.
Aroma äpplen. Foto: Kimmo Rumpunen.

Nyhet -

Danone utvecklar nya fermenterade drycker av svenska frukter och bär för minskat matsvinn

Matsvinn sker i livsmedelskedjans alla led, i det sista ledet hos hushållen, samt i butik, men en stor del av svinnet sker även tidigt i kedjan hos producenter, där det ofta handlar om frukt, grönsaker och bär, som inte kan säljas vidare exempelvis p.g.a. skönhetsfel.

Danone vill bidra till minskat matsvinn med fokus på att svenskodlad frukt som har skadats eller inte ser perfekt ut, kan bli till nya goda drycker istället för matsvinn. Danone och ProViva har därför ett pågående projekt, Fermarom, för att utveckla nya fermenterade drycker genom att ta tillvara och vidareförädla frukt och bär som annars skulle slängts. Att använda all producerad frukt är det bästa sättet att minska matsvinnet, och kan skapa nya avsättningsmöjligheter för frukt- och bärproducenter.

- Det känns kul att vi kan arbeta nära de lokala fruktodlarna och ta tillvara frukt som är av hög kvalitet men som annars hade kasserats p.g.a. rena skönhetsfel. Det är en vinst för alla, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Målet är att få fram en välsmakande fermenterad dryck till svenska konsumenter så att vi alla kan hjälpas åt att använda mer av de äpplen som produceras. Danone har en mycket stor erfarenhet inom fermenterade livsmedel, yoghurt och ProViva är ju delvis fermenterad havre, så det är bra att vi kan använda denna expertis för ett nytt applikationsområde, säger Martin Antonsson, forskning och utveckling för ProViva i Norden.

Utvecklingsprojektet leds av ProViva AB i samarbete med Högskolan Kristianstad, e-Sense Sweden AB, Balsgård Foodtech AB och Stiftelsen Ideon Agro Food med stöd av Europeiska struktur- och investeringsfonderna och Jordbruksverket. Projektet syftar till att skapa nya avsättningsmöjligheter för frukt- och bärproducenter samt incitament för att ta tillvara frukt av sämre kvalitet. Målet är att ta fram en fermenterad aromrik dryck gjord på svensk äppelråvara som vanligtvis annars sorteras- eller väljs bort vid plockning. Projektet kommer att avslutas under 2022.

- Varje äppelsort har en karaktäristisk aromprofil som kan förstärkas och förändras genom fermentering. Genom att utgå ifrån svenska äppelsorter och lämpliga jäst- och bakteriestammar kan nya alkoholfria drycker med unika smaker utvecklas. Här finns en stor outnyttjad potential, säger Kimmo Rumpunen, forskare vid SLU och konsult vid Balsgård Foodtech.


Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Susanne Knittel

Susanne Knittel

Presskontakt Corporate Communications +49 (0)160 97243025

Danone är ett ledande globalt livsmedels- och dryckesföretag

Danone är ett ledande globalt livsmedels- och dryckesföretag med verksamhet inom tre affärsområden med hälsa är i fokus: Essential Dairy & Plant-Based Products, Waters och Specialised Nutrition.

Danones grundmission är: ”Hälsa genom mat till så många som möjligt”, och vi är ett forskningsintensivt företag inom framför allt nutrition, som finns i över 120 länder. Vi strävar efter att inspirera till en hälsosammare och mer hållbar livsmedels- och dryckeskonsumtion och produktion, i linje med vår vision ’’Danone, One Planet. One Health’’ som återspeglar vår tro på att människors hälsa och planets hälsa är nära sammankopplade.
Danone grundades 1919 av läkaren Isaac Carasso i Barcelona. Hans yoghurt såldes på apotek och var framför allt till för barn med magproblem. Isaac Carasso döpte sitt företag till Danone efter sonen Daniels katalanska smeknamn.
Danone har funnits på den svenska marknaden sedan 1999 och säljer idag flera av koncernens många varumärken: Alpro, ProViva, Actimel, Activia, och Danonino.

www.danone.com

Danone AB
Gårdsvägen 14
169 70 Solna