Gå direkt till innehåll
Många räknar ”storstadsmatte” och förlitar sig på värdeökning och amortering

Pressmeddelande -

Många räknar ”storstadsmatte” och förlitar sig på värdeökning och amortering

Danske Bank har tillsammans med Ipsos genomfört en undersökning med syfte att kartlägga svenskarnas sparande. Mer än var femte svensk avsätter inte regelbundet en del av sin inkomst till sparande. Undersökningen visar också att 25% av de svenskar som äger sitt boende men inte sparar regelbundet förlitar sig på en värdeökning i sin bostad eller ser amorteringen på bostadslånet som sitt enda sparande.

Var tionde svensk uppger att de inte har råd att spara. Av de stockholmare som inte sparar regelbundet ser 17% amorteringen på bostadslånet som sitt sparande vilket kan jämföras med 9% som är riket i snitt. Undersökningen visar samma trend i Malmö där 15% av de som inte har ett regelbundet sparande ser amortering på bolånet som sitt enda sparande.

- Många av de som uppger att de inte har råd att spara äger sitt boende och rimligtvis har många av dem också bolån. Att inte kunna lägga undan till sparande idag när vi har väldigt låga räntor på bolånen kan bli mycket bekymmersamt framöver. Vi kan bara spekulera i hur ekonomin kommer se ut för dessa personer när räntenivåerna höjs, säger Stojko Gjurovski chef Personal Banking Danske Bank

Att man väljer att inte spara regelbundet kan ha att göra med att nästan sex av tio tycker att det är svårt att veta hur man ska lägga upp sitt sparande. Av de som har ett regelbundet sparande är det 80% som har hela eller delar av sitt sparande på ett vanligt sparkonto. Många har också koll på de vanligaste sparformerna men mer än hälften av svenskarna har dock liten eller ingen kunskap om hur ett investeringssparkonto fungerar.

- Investeringssparkonton är en utmärkt sparform men tyvärr är det många som inte känner tillvad ett ISK är. Med tanke på att vi lever allt längre är det viktigt att alla har ett privat sparande. Pengarna ska räcka längre, säger Stojko Gjurovski chef Personal Banking Danske Bank

I och med regeringens och Vänsterpartiet förslag om att höja skatten på ISK försämras villkoren för ett långsiktigt sparande, vilket innebär att det blir fler som inte har råd att spara. Förslaget har redan väckt kritik.

- Vi behöver fler incitament för ett ökat sparande, därför går det här förslaget emot all logik. Fler behöver spara långsiktigt, i synnerhet i de lägre inkomstgrupperna. Det rimliga vore istället att se över ränteavdraget som enbart är en subvention av skuldsättning, säger Stojko Gjurovski chef Personal Banking Danske Bank

Ämnen

Kategorier


Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och åtta regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök twitter.com/danskebanksefacebook.com/danskebanksverige.

Kontakter

Anna Sundblad

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef +46(0)70-644 01 40

Danske Bank Sverige

Danske Bank är en av Nordens ledande finanskoncerner med mer än 4 miljoner privatkunder. Utöver verksamhet i Norden är koncernen även närvarande i Nordirland, Irland, England, Finland, Tyskland, Polen, Luxemburg.

Danske Bank Sverige

Norrmalmstorg 1
103 92 Stockholm
Sverige