Pressmeddelande -

ESS i Lund väljer Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform för att konstruera forskningsanläggningen kring världens mest kraftfulla neutronkälla

ESS har valt industrilösningen ”Integrated Plant Engineering” för att föra samman alla deltagande länder i det europeiska samarbetsprojektet

STOCKHOLM – 3 maj 2016 European Spallation Source (ESS) i Lund kommer att bli världens mest kraftfulla neutronkälla, en forskningsanläggning som kommer att vara till nytta inom en rad olika vetenskaper under lång tid. ESS är en sameuropeisk storsatsning och Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform har spelat en viktig roll i konstruktionsarbetet. ”Integrated Plant Engineering” är en industrilösning som ger tillgång till kraftfulla designverktyg och beprövade lösningar för samarbete och samordning av data i en sammanhållen miljö, som kopplar samman tusentals ingenjörer, designers och tillverkare över hela Europa.

När konstruktionsarbetet är klart kommer ESS att erbjuda ett nytt och betydligt mera effektivt sätt att studera materials egenskaper och dynamik med hjälp av neutroner, och ge nya möjligheter till innovation inom flera forskningsfält som exempelvis materialvetenskap, miljöforskning, medicinvetenskap, IT och transportvetenskap. Forskningsanläggningen består bland annat av världens mest kraftfulla linjära protonaccelerator och 22 specialbyggda instrument – alltsammans anslutet till en avancerad laboratoriemiljö och en superdator. Anläggningen kommer att användas av tusentals olika forskare årligen under flera decennier.

ESS har arbetat tillsammans med Dassault Systèmes sedan 2012 för att ta fram de funktioner och lösningar som projektet behöver. Tack vare ”Integrated Plant Engineering”-lösningen har ESS haft tillgång till en arbetsmiljö som främjar samarbeten mellan involverade grupper, samt verktyg för design och för att sammanfoga designdetaljer från olika håll.

Med lösningen kan ESS samla ingenjörer från flera olika områden och enheter på en gemensam plattform, så att de alltid har tillgång till den senaste, dagsaktuella informationen. På så sätt kan ESS säkerställa att de agerar i enlighet med samtliga regler och krav i alla led i processen. Användarna kan samtidigt arbeta tillsammans för att optimera konstruktionen, trygga med att alla avgörande beslut fattats när alla haft enkel tillgång till rätt information.

”Med hjälp av 3DEXPERIENCE-plattformen, och genom vägledning av Dassault Systèmes lokala team och deras partner TechniaTranscat, kan alla involverade parter i ESS-projektet skapa, uppdatera och återanvända information som är kopplad till konstruktionen av neutronforskningsanläggningen på ett kontrollerat vis med full spårbarhet”, säger Peter Rådahl, Head of Engineering & Integration Support Division på ESS. ”ESS är ett långsiktigt projekt för allas vår framtid och vi behöver de bästa tillgängliga verktygen för att göra verklighet av våra mål.”

”ESS är inte bara ett av de största infrastrukturprojekten inom forskning och teknik, det är en öppning mot nya viktiga upptäckter”, säger Monica Menghini, Executive Vice President och Chief Strategy Officer på Dassault Systèmes. ”3DEXPERIENCE-plattformen hjälper till att skapa säkra kommunikationsvägar och förenkla relationerna mellan de olika inblandade parterna i detta internationella samverkansprojekt. Projekt som ESS vinner på att kunna leverera tekniskt mycket utmanande komponenter i tid, hålla budget och hålla sig till kravspecifikationer, samtidigt som man minimerar spill och maximerar effektiviteten i processen.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • 3dexperience
  • dassault systèmes
  • innovation
  • ess
  • european spallation source

Om Dassault Systèmes:

Dassault Systèmes, ledande inom 3D-upplevelser, tar fram virtuella miljöer för hållbar innovation. Dess världsledande lösningar förändrar hur produkter utvecklas, tillverkas och underhålls. Dassault Systèmes lösningar för samarbeten uppmuntrar till innovation och ger utökade möjligheter för den virtuella världen att förbättra den fysiska. Dassault Systèmes ger mervärde till 150 000 kunder av olika storlek och inom olika branscher i fler än 80 länder. Mer information finns tillgänglig påwww.3ds.com/sverige.

Relaterat innehåll