Skip to content
Emil Wåreus från Debricked och Johan Tordsson från Elastisys
Emil Wåreus från Debricked och Johan Tordsson från Elastisys

Press release -

AI ska förändra svenska industrins cybersäkerhet - beviljades 3 miljoner kronor från Vinnova

De svenska tech-undren Elastisys och Debricked tilldelas 3 miljoner kronor från Vinnova för sitt projekt som med hjälp av AI ska utmana det traditionella sättet att arbeta med sårbarhetsanalys i körande mjukvara. Målet är att ta fram en lösning som hjälper företag att enklare förstå vilka sårbarheter som är viktiga att agera på.

De två snabbväxande techbolagen, Elastisys och Debricked, har blivit tilldelade 3 miljoner kronor för det gemensamma projektet ARVOS, AI and Risk Based Vulnerability Management for Trustworthy Open source Adoption. Projektet har redan fått uppmärksamhet från svensk industri, med en projektpanel som spänner mellan tunga namn som IKEA Retail (Ingka Group) till mindre intressenter som NOSAD.

Utmanar det traditionella sättet att arbeta med sårbarheter

Idag utförs inte sårbarhetsskanning av öppen källkod löpande i realtid, utan sker i form av punktinsatser. En stor mängd säkerhetsvarningar genereras, varav majoriteten är falska alarm. Därför har företag idag svårt att veta vilka sårbarheter som faktiskt kräver åtgärder; det är nämligen extremt tidskrävande och näst intill omöjligt att göra manuellt.

Ska skanna efter sårbarheter löpande och sortera bort falska alarm

Elastisys och Debricked vill med projektet utmana det traditionella sättet att hantera sårbarheter. En helt automatiserad AI-baserad lösning ska identifiera vilken del av koden som är sårbar och återfinns i en körande applikation.

“Vi vill med vår lösning automatisera screeningen och kunna leverera i stort sätt endast sårbarheter som kräver åtgärd”, säger Emil Wåréus, head of Data Science och co-founder på Debricked.

Om värdet för den svenska industrin säger Johan Tordsson, CTO och co-founder på Elastisys, Långsiktigt ser vi att projektet bidrar till ökad användning av öppen källkod i svensk industri och därmed bidrar till att accelerera svensk innovationstakt.“

Läs mer och få en djupdykning i tekniken här: https://elastisys.com/introduc...

Related links

Subjects

Tags

Regions


Debricked erbjuder en saas-produkt som hjälper företag att använda öppen källkod på ett säkrare och mer effektivt sätt. Genom att hantera sårbarheter, hålla koll på licenser och ha en bättre överblick av de komponenter som importeras kan användare öka kvaliteten på sin kodbas och på längre sikt minimera både kostnader och risker. Debricked erbjuder även event och utbildningar inom cybersäkerhet.


Debricked grundades år 2018 som en spin off på ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet i samarbete med bland annat Vinnova, Axis, Ericsson och Advenica.

Related content

Related stories

Unleash the power of Open Source

Debricked erbjuder en saas-produkt som hjälper företag att använda öppen källkod på ett säkrare och mer effektivt sätt. Genom att hantera sårbarheter, hålla koll på licenser och öka kontrollen av vilken mjukvara man tar in i sin produkt kan användare öka kvaliteten på sin kodbas och på längre sikt minimera både kostnader och risker. Debricked erbjuder även event och utbildningar inom cybersäkerhet.

Debricked grundades år 2018 som en spin off på ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet i samarbete med bland annat Vinnova, Axis, Ericsson och Advenica.
Debricked grundades år 2018 som en spin off på ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet i samarbete med bland annat Vinnova, Axis, Ericsson och Advenica.

Debricked
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
Sverige