Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delegationens förslag får fart på den cirkulära ekonomin och hjälper till att nå miljömålen

Delegationen för cirkulär ekonomi har som uppgift att hjälpa till att förverkliga den strategi och handlingsplan som lagts för att ställa om Sveriges ekonomi i cirkulär riktning. Det är vi stolta över och vi är förvissade om att det arbetet innebär växande affärsnytta för vårt näringsliv samtidigt som viktiga miljö- och klimatpolitiska mål kan nås.

-En snabb utveckling mot en mer resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är nödvändig inte bara för att hushålla med resurser, säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Om inte konsumtion och produktion ställs om till mer cirkularitet är det omöjligt att nå klimatmålen.
Onsdagen den 14 april lämnar Åsa Domeij över Delegationens årliga rapport till miljö- och klimatminister Per Bolund. I den presenterar vi förslag på styrmedel för att omställningen till en cirkulär ekonomi och för vårt klimat ska gå snabbare och som är extra viktiga att våra politiker får på plats.

Cirkulär ekonomi innebär minskad belastning på vår miljö och vårt klimat. Använder vi färre produkter under längre tid; återvinner och återanvänder i cirkulära system, kan vi begränsa klimatpåverkande nyttjande av jordens resurser. Då gäller det att vi redan från start designar våra hus, möbler, dammsugare och andra prylar så att de håller länge, går att reparera och kan tas isär och materialåtervinnas.
I vår rapport har vi valt ut 10 förslag som vi anser är extra viktiga för politiken att börja arbeta med. De är framtagna med hjälp av en rad engagerade experter, framstående forskare, myndigheter och, framför allt, många representanter för svenskt näringsliv. Förslagen behandlar hela kedjan för att göra en cirkulär ekonomi möjlig; från kartläggning av resursflöden till utbildningsinsatser, verktyg och regler för offentliga inköp och ökad tillgänglighet på återvunna material.

Men vårt arbete är långt ifrån avslutat. Engagemanget för och kunskapen om cirkulär ekonomi växer i Sverige, inom EU och i övriga världen. Flera länder har redan regelverk på plats som främjar en cirkulär ekonomi. Vi kan lära av deras exempel men vi vill att även Sverige ska ses som en föregångare och ett föredöme inom cirkulär ekonomi. De förslag vi presenterar är sådant som kan och bör göras med en gång.

Åsa Domeij (Ordförande) Axfood
Annika Helker Lundström (Vice ordförande), Återvinningsindustrierna
Caroline Ankarcrona
Jonas Carlehed, IKEA
Catrin Gustavsson, Södra Skogsägarna
Klas Gustafsson, Tekniska Verken
Monica Bellgran, KTH
Weine Wiqvist, Avfall Sverige
Mattias Philipsson, Svensk Plaståtervinning
Sofie Eliasson Morsink, Coca-Cola European Partners
Anders Kärrberg, Volvo Cars
Henrik Sundström, Electrolux

Överlämningen av rapporten äger rum den 14 april klockan 14.30 och kan följas i Delegationens youtube-kanal:
https://www.youtube.com/channel/UChAmFV4fcPIVG6SzrKwiUiw

Rapporten kommer kort därefter att finnas tillgänglig på Delegationens hemsida: www.delegationcirkularekonomi.se.

Delegationens ordförande, Åsa Domeij, är tillgänglig för frågor den 14 april, från klockan 15.30. Hon kan nås på mejladress asa.domeij@axfood.se eller på mobilnummer 073 077 4307.


Ämnen

Kategorier


Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Presskontakt

Ylva Norén

Presskontakt Kanslichef till Delegationen för Cirkulär Ekonomi 0722006788

Relaterat innehåll

Delegationen för cirkulär ekonomi
Östra Promenaden 3
Malmö