Pressmeddelande -

Studio Cirkulär om att designa för en cirkulär ekonomi

Den 15 september klockan 10.00 drar Delegationens egen talkshow igång igen.
Höstens första program handlar om design och ordförande för delegationens expertgrupp för cirkulära designstrategier, Thomas Nyström, ska prata om vad som är cirkulär design och vad som hindrar företag att ändra sina affärsmodeller i cirkulär riktning. Professor Martin Charter ses av många som en nestor när det gäller cirkulär design. Han leder sedan mitten av 1990-talet arbetet vid Centre for Sustainable Design i Storbritannien. Han deltog i arbetet med att utforma världens första standarder för den cirkulära ekonomin och han är aktiv i arbetsgruppen för globala standarder för cirkulär ekonomi.   

När vi designar för en cirkulär ekonomi vill vi kunna ta isär och återbruka material och produkter för att återvinna dem. Då måste vi veta vilken kvalitet de har och vad de innehåller. Skotillverkaren Icebug arbetar för att använda så få och hållbara material som möjligt. Bolagets hållbarhetschef, Maria Munther, beskriver deras utmaningar. Vilken hjälp kan företag och tillverkare få när de vill veta vad en produkt eller ett material innehåller? Kemikalieinspektionen har flera projekt på gång för att fasa ut giftfria ämnen och göra giftfri design och produktion möjlig. Linn Norrbäck från myndigheten berättar hur det arbetet går.

Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • cirkulära designprinciper
  • cirkulär ekonomi
  • cirkulära material
  • hållbar konsumtion
  • styrmedel
  • delegationen för cirkulär ekonomi
  • expertgrupper
  • mätning av cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Kontakter

Ylva Norén

Presskontakt Kanslichef till Delegationen för Cirkulär Ekonomi 0722006788

Relaterat innehåll