Pressmeddelande -

Obskurantism

Dags att damma av det gamla ordet obskurantism.

Ordet har två betydelser. Dels betyder det att avsiktligt förhindra information till allmänheten. Under upplysningstiden på 1700-talet användes ordet för att beteckna motståndet mot encyklopedins spridning av kunskap. På samma sätt kan man idag kalla idén att begränsa tillgången till information via Internet och andra kommunikationsmedel för obskurantism.

Den andra betydelsen är förknippad med avsiktlig dunkelhet eller vaghet inom t.ex. vetenskap. På 1800-talet användes termen för att kritisera medvetet dunkla och oklara idéer. I denna betydelse är obskurantism också aktuell.

Naomi Klein beskriver i sin bok Chockdoktrinen idén om att förändra ett samhälle i marknadsekonomisk riktning genom att försätta det i chock. Ett samhälle går förvisso att reformera på politisk väg, fast det sker successivt och tar i regel längre tid än vad vissa marknadsekonomer önskar.

Miljörörelsen har länge påpekat att en genomgripande samhällsförändring är nödvändig om vi vill mildra kommande klimatkatastrofer. Men ingen chock, tack. Vi måste försöka lösa upp de blockeringar som hindrar världens politiker från att fatta långsiktiga, rationella beslut i klimatfrågan.

En liten förändring är lättare att genomföra än en stor. Vad är det minsta vi kan göra för att förändra våra politiska system så att samarbete belönas? Demoex vill skapa en syntes av politik och massmedia genom att föra in ett neutralt, interaktivt media i den representativa demokratin - till exempel i formen av ett parti.

Motståndarna framhåller fortfarande argumentet "det går inte" trots att Demoex redan har haft mandat i åtta år. Friedrich Nietzsche skriver att obskurantism vill "svartmåla vår bild av världen och fördunkla vår uppfattning om tillvaron".

Obskurantism var ordet.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Per Norbäck

Presskontakt Gymnasielärare (filosofi, matematik, drama) Demoex ordförande 073-9965411

Einar Spetz

Presskontakt Librarian 070-2921750