Pressmeddelande -

Steven Pinker och argumenten för Leviatan

Harvardpsykologen Steven Pinker försvarar Thomas Hobbes idé om den enväldiga staten Leviatan i The History of Violence, ett föredrag i serien Master Class 2011 på edge.org. Med statistik visar han att världen har blivit allt fredligare, och när han ska förklara vad det beror på pekar han bland annat på Leviatan, boken från 1651 där naturtillståndet beskrivs som ”allas krig mot alla.” Leviatan - en stat med rättsväsende och monopol på legitimt våld - minskar det sammanlagda våldet. Priset för Leviatan är att människor avsäger sig en del av sin frihet. Hobbes menade att det bästa är om en envåldshärskare får styra samhället medan Pinker förespråkar demokrati. Alldeles oavsett innebär Leviatan ett starkt försvar för idéer om elitism och om nationell suveränitet.

Naturtillståndet är ideologiskt laddat eftersom frågor om det förflutna hör ihop med framtiden – vad kommer vi från, vart är vi på väg? Finns det ett bättre sätt att ordna tillvaron på eller lever vi i den bästa av världar? Pinker använder statistiken för att kora Hobbes som vinnare mot Rosseau i den gamla striden om huruvida naturtillståndet var ont eller gott. Han nämner dock inte den tredje stora tänkaren i striden, John Locke. Lockes naturtillstånd är liksom Rosseaus idylliskt, men det förutsätter till skillnad från Rosseau inte att människan är god och ädel av naturen. Istället menar Locke att samvaron präglades av jämlikhet och hänsyn till andra. Så småningom instutionaliserades denna naturliga rättvisemoral och samhället uppstod, enligt Locke.

Filosofen Benoît Dubreuil har skrivit en bok med titeln Human Evolution and the Origins of Hierarchies där han ger Locke rätt i ett viktigt avseende: Våra förfäder i förhistoriska jägar- och samlargrupper levde i relativt jämlika och icke-hierarkiska grupper. Samarbete var en förutsättning för att klara överlevnaden i naturen. Det behövs inget ”allas krig mot alla” för att hålla nere livslängden i en värld utan sjukhus och medicin. Vi nutidsmänniskor som använder naturen som rekreation kan lätt föreställa oss att naturtillståndet var idylliskt, men det betyder inte att naturfolken levde länge. Själv skulle jag till exempel ha varit död flera gånger om utan modern sjukvård.

Steven Pinker menar med stöd av empirisk forskning att demokrati, handel och internationalisering är tre viktiga krafter som skapar fred. Varken internationalisering eller demokrati har dock något stöd i Leviatan. Pinker skriver att ”en av de stora upptäckterna i social och evolutionär psykologi under de senaste decennierna är att människor tenderar att överdriva sina motståndarens illvilja och överdriva sin egen oskuld.” Detta gäller i ännu högre grad för suveräna stater, anser jag.

När Pinker kartlägger vilka delar hos den mänskliga naturen som ligger bakom våld så nämner han exploatering, dominans, hämndbegär och ideologi – fyra egenskaper som de starkaste suveräna staterna har gjort sig kända för. Steven Pinker är försiktigt kosmopolitiskt lagd, men jag befarar att hans stöd för Leviatan tvärtom kan komma att användas som argument för nationalism och elitism. Det är inte starka ledare som har gjort vissa samhällen fredliga utan fungerande lagar och regler. 

Viktigaste orsaken till våldsminskningen är dock att människors kunskaper har ökat, anser Pinker. Han skriver att ”Människor kommer att frestas att höja sig över sina trångsynta perspektiv, vilket gör det svårare att privilegiera sina egna intressen framför andra.” Gott så. Frågan är när våra Leviator ska genomgå samma kunskapslyft.

Ämnen

  • Diplomati

Per Norbäck
ordförande
Demoex

Presskontakt

Per Norbäck

Presskontakt Gymnasielärare (filosofi, matematik, drama) 073-9965411

Einar Spetz

Presskontakt Librarian 070-2921750