Pressmeddelande -

Varning för Kaliforniens demokratimodell

Direktdemokraten Joe Mathews varnade på Democracy Internationals kongress i Bryssel den 29 juni för att skapa ett direktdemokratiskt system som det i Kalifornien. Hans kritik går ut på att systemet har blivit alldeles för storskaligt. Direktdemokrati fungerar bäst under småskaliga förhållanden enligt Mathews.

När det gäller pengar och ekonomi så har systemet blivit så komplicerat att det inte längre går att styra. Alla hundratals initiativ och skattebegränsningar i kombination har gjort systemet oöverskådligt. Konstitutionen kräver att budgeten är i balans men alla regler som har röstats fram gör det omöjligt att balansera budgeten.

De bästa direktdemokratiska systemen är försiktigt och ansvarsfullt sammanflätade med representativ demokrati. Så är det inte i Kalifornien där systemet har blivit för stort, menar Mathews. 1879 var invånarna färre än en miljon och de hade 120 folkvalda. Kalifornien har fortfarande bara 120 folkvalda, fast nu bor det över 38 miljoner människor där.

Kalifornien har vuxit och det hundra år gamla direktdemokratiska systemet har inte anpassats till befolkningens storlek. En namninsamling kräver nu över en miljon namnunderskrifter och kostar miljontals dollar. Att samla in kampanjunderskrifter har blivit en kommersiell industri med anställda insamlare som arbetar på provision. Medborgarna översköljs med automatiska telefonmeddelanden och kampanjreklam i alla medier.

Demokrati bör verka på det mänskliga planet. Reglerna bör vara enkla och människor bör kunna debattera med varandra för att kunna nå kompromisser. Demokratin ska föra människor tillsammans, inte slita dem isär. De vackraste sakerna i livet – en plats, ett ögonblick eller ett barn – är små. Så är det med demokrati också. Lärdomen från Kalifornien är att direktdemokrati bör vara småskalig, menar Mathews.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • systemkritik
  • kalifornien
  • direktdemokrati

Per Norbäck
ordförande
Demoex

Kontakter

Per Norbäck

Presskontakt Gymnasielärare (filosofi, matematik, drama) Demoex ordförande 073-9965411

Einar Spetz

Presskontakt Librarian 070-2921750