Pressmeddelande -

Dags att regeringen tar tag i åkermarkens bevarande

Den Goda Jorden ideell förening ser med tillfredsställelse att frågan om åkermarkens bevarande lyfts upp i riksmedia och ges den uppmärksamhet frågan är värd. Vi ser det som ett bevis på att vårt långsiktiga arbete börjar bära frukt och hoppas på ett bättre skydd för åkermarken inom en snar framtid.

Vi har tidigare i år i ett brev till statsministern, miljöministern och landsbygdsministern m fl och uppmanat dem att se till så att beredningsarbetet på Miljödepartementet snarast kommer igång för framläggande av proposition till Riksdagen med anledning av att regelverket för kommunernas fysiska planering av mark nu är under översyn. Detta efter att SOU 2009:45 (Riksintressen och Miljökonsekvenser) lämnat ett betänkande som utskottsbehandlats. Frågan verkar dessvärre inte ha fått någon högre prioritet och ingen av dessa ministrar har bemödat sig att lämna något svar på vår uppmaning.

Med anledning av det inslag som sändes den 19 juni i Rapport om betydelsen av åkermakens bevarande. Vill jag som ordförande för Den Goda Jorden att regering skyndsamt tar tag i frågan och inte fördröjer processen med att vidta åtgärder för att stoppa skövlingen av den bästa åkerjorden i Sverige. Det är inte bara ett ansvar vi har gentemot vår befolkning utan ett ansvar vi har att ta ur ett globalt perspektiv.

Hans Andersson

ordförande Den Goda Jorden

0413 - 343 61, 0704 - 40 15 37

Ämnen

 • Lantbruk

Kategorier

 • den goda jorden
 • exploatering
 • hållbar utveckling
 • hållbart samhälle
 • livsmedelsförsörjning
 • regeringen
 • samhällsplanering
 • statsministern
 • åkermark
 • miljödepartementet

Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa urbaniseringen på åkermark.