Pressmeddelande -

Den Goda Jorden får stöd från regeringshåll

Den Goda Jorden får nu stöd i sin kamp för att värna svensk åkermark från exploatering från regeringshåll. I ett uttalande efterlyser Dan Eriksson, statssekreterare hos kommunminister Mats Odell, skärpta befogenheter för länsstyrelserna.

- Det arbete som Den Goda Jorden bedriver är synnerligen viktigt för att få till stånd ett skärpt skydd av god åkermark. Länsstyrelserna bör ges större möjlighet att invända mot översiktsplaner som hotar jordbrukets intressen. Det bör bli svårare att utfärda bygglov på mark som i översiktsplanen är utmärkt som jordbruksmark. Här kan finnas motstående intressen i form av krav på att bygga fler bostäder samtidigt som jordbruksmark ska värnas. Dock finns det för det mesta alternativa bygg- och utvecklingsmöjligheter och värnet om god åkermark måste stärkas i den slutliga avvägningen, säger Dan Eriksson.

 

Hans Andersson, ordförande Den Goda Jorden 0413 - 343 61  mob: 070 - 440 15 37

Bengt Svensson, kanslist Den Goda Jorden 0346 - 405 13

Ämnen

  • Lantbruk

Kategorier

  • den goda jorden
  • exploatering
  • hållbart samhälle
  • samhällsplanering
  • åkermark
  • regeringen
  • översiktsplan