Pressmeddelande -

Rapport "Konkurrensen om vår odlade jord"

Matjordens betydelse ökar i takt med klimatförändringarna och med en växande befolkning. Samtidigt gör dessa faktorer att konkurrensen om odlingsjordarna ökar, eftersom mark tas i anspråk för odling av bioenergi och människorna vill ha både bostäder och vägar. Denna konflikt och hur den kan hanteras var ämnet för Allmänna avdelnings akademisammankomst den 11/3-10.

Nu finns rapporten "Konkurrensen om vår odlade jord" Akademisammankomst 11 mars 2010 att läsa på länken: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1747&t=ksla

Ämnen

  • Lantbruk

Kategorier

  • den goda jorden
  • exploatering
  • hållbart samhälle
  • samhällsplanering
  • åkermark

Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa urbaniseringen på åkermark.