Pressmeddelande -

Seminarie om aktuell fråga — åkermarkens framtid

För andra året i rad anordnas i Halland ett seminarium för att lyfta åkermarkens betydelse som en viktig resurs och diskutera hur man kan hantera de motstående intressen som finns vid exploatering och utbyggnader.

Seminariet Åkermarken — en ändlig resurs anordnas gemensamt av Region Halland, Länsstyrelsen Halland och Halmstad kommun i samarbete med ett antal föreningar däribland Den Goda Jorden.

Behovet av ett starkare skydd för åkermarken diskuteras allt mer och under seminariet får vi höra företrädare för olika nivåer i samhället ge sin syn på hur man arbetar med denna fråga. Allt från föreningslivet i form av Den Goda Jorden och LRF, till Halmstad kommun och två riksdagsledamöter i jordbruksutskottet.

Media är välkomna att närvara under seminariet.

Programmet hittas här.

Datum: 28 maj 2010
Plats: Heagårds skafferi, Halmstad.

Vi bjuder även in till en presskonferens kl 12.30 där riksdagsledamöterna Irene Oskarsson
(KD) och Tina Ehn (MP) samt Gunnel Bengtsson (C) kommunråd i Halmstads kommun
medverkar.

För mer information kontakta:
Marie-Helene Bergstrand, Miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Halland
035-13 22 62, 070– 56 94 688
Bengt Svensson, Kanslist, Den Goda Jorden
0346-405 13, 0346-433 17

Ämnen

  • Lantbruk

Kategorier

  • den goda jorden
  • exploatering
  • hållbart samhälle
  • samhällsplanering
  • åkermark

Den Goda Jorden ideell förening

Förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär
hållbar utveckling!