Gå direkt till innehåll
Säker transport av gasflaskor med gaffeltruck
Säker transport av gasflaskor med gaffeltruck

Pressmeddelande -

Gasflaskor - 10 viktiga tips för säker transport

Hantering och transport av gasflaskor innebär att anställda utsätts för en mängd risker. Med säkra produkter, rutiner och regler kan riskerna för olyckor minskas avsevärt. För att skydda anställda från risken med negativa konsekvenser, som kan innebära att gasflaskorna riskerar att sprängas, har DENIOS satt samman en lista med 10 viktiga tips för säker transport och hantering av gasflaskor.

– Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön för arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för en säker och trygg arbetsplats både för människor och miljö. Vi på DENIOS hjälper våra kunder med säkra produkter och kunskap för att öka säkerheten. Även om kunskapen finns är det så viktigt att repetera och repetera, så att den verkligen sitter i ryggmärgen, även i stressade situationer säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Listan med 10 viktiga tips för säker gas transport:

  1. Hantera gasflaskorna enligt god industrihygien och säkerhetsrutiner.
  2. Skydda behållarna från fysisk skada: dra inte, rulla inte, låt inte glida eller falla.
  3. Låt alltid leverantörens etiketter sitta kvar. De är avsedda att identifiera behållarens innehåll.
  4. Transporteras gasflaskor i ett fordon krävs en brandsläckare (antal och storlek regleras enligt ADR).
  5. När gasflaskor förflyttas, även vid korta sträckor, använd lämplig utrustning såsom gasvagn, transportvagn eller transportställ för gasflaskor till gaffeltruck.
  6. Se till att gasflaskorna alltid står lodrätt och är säkrade.
  7. Stäng alla ventiler när de inte används.
  8. Lyft ej gasflaskan i ventilskyddet/skyddskåpan.
  9. Gasflaskorna ska förflyttas lika försiktigt på arbetsplatsen som under transporten.
  10. Håll gasflaskans ventilöppningar rena och fria från smuts, speciellt olja och vatten.

DENIOS utvecklar och tillverkar säkra produkter för hantering och förvaring av gasflaskor. Alla produkter har blivit godkända i tester och utmärker sig genom sin mångsidighet i den vardagliga arbetsprocessen. Detta säkerställs genom internationella certifieringar, brandkammartester, externa prov och testprocedurer.

Med rätt utrustning kan gasflaskorna hanteras både ergonomiskt och rätt och riktigt ur ett regelmässigt perspektiv.

Läs hela checklistan här

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Som modernt och framgångsrikt företag har DENIOS sedan 30 år tillbaka satt nya standarder i Europa inom miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Professionell rådgivning, stor kunskap om lagar och en mångårig kompetens inom tillverkning och utveckling har gjort DENIOS marknadsledande inom spillskydd. Detta för att kunna erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter för globalt miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Presskontakt

Elina Pöyliö Jacker

Elina Pöyliö Jacker

Presskontakt Pressansvarig Marknad 0727-311710
Linus Jacker

Linus Jacker

Presskontakt VD 070-2643190

Relaterat innehåll

DENIOS gör er arbetsplats säkrare vid hantering av kemikalier.

DENIOS är världens ledande företag för lagring och hantering av farliga ämnen, miljöskydd och arbetssäkerhet. Ett motiverat, hårt arbetande team som konstant söker efter nya idéer och lösningar som påverkar framtiden på ett positivt sätt.

Med hög produktkvalitet, snabb leveransservice och kompetent rådgivning erbjuder vi bättre kundvärde. Kunder kan lita på DENIOS som ansvarsfull partner som löser alla problem inom hantering av farliga ämnen.

DENIOS (Dennig Industrial Operational Safety) såg redan tidigt vilken betydelse globalt miljöskydd har och har utvecklat produkter för att skydda vår miljö i mer än 30 år. Alla tekniska åtgärder ska minska människans påverkan på miljön. Detta arbetar DENIOS med konsekvent, även utanför Sveriges gränser.