Pressmeddelande -

Företagarklimatet blir sämre

Stiftelsen Den Nya välfärden har sedan åtta år tillbaka mätt svenska företagares uppfattning om företagarklimatet. Den senaste mätningen visar att företagarna anser att klimatet blivit sämre. Samtidigt visar undersökningen att företagarna inte längre i samma utsträckning anser att Alliansregeringen har förbättrat företagarklimatet i Sverige.

Sedan 2004 har Stiftelsen Den Nya Välfärden mätt företagarklimatet. Opinionsundersökningsföretaget SKOP har frågat svenska företagare om företagarklimatet är gynnsamt eller ogynnsamt och om de anser att Alliansregeringen har förbättrat eller försämrat företagarklimatet i Sverige.

Fram till valet 2006 när Alliansregeringen tillträdde hade svenska företagare en mycket negativ bild av företagarklimatet i Sverige. Efter 2006 har företagarna givit uttryck för en mer positiv inställning. Sedan den förra mätningen har dock företagarnas syn på företagarklimatet försämrats. Nettotalet - alltså den procentandel som svarade ”gynnsamt” minus den procentandel som svarade ”ogynnsamt” – har minskat från plus 11 till plus 1 under det senaste halvåret.

Undersökningen visar också att företagarnas syn på huruvida Alliansregeringen förbättrat eller försämrat företagarklimatet är fortsatt positiv men att denna inställning har försämrats sedan den senaste mätningen. Nettotalet – skillnaden mellan de som anser att regeringen har förbättrat företagarklimatet jämfört med de som anser att regeringen försämrat detsamma – är plus 34, en minskning med 5 enheter sedan mars.

-          Företagarna anser att företagarklimatet har försämrats, säger Patrik Engellau, ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden. Det kan till en del bero på konjunkturen. Det är dags att regeringen gör något positivt för företagsamheten, till exempel att sänka arbetsgivaravgiften eller att slopa sjuklöneansvaret.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • den nya välfärden
  • företagarklimat

Den Nya Välfärden är en opinionsbildande tankesmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Tankesmedjan är partipolitiskt oberoende och grundades 1988 av Patrik Engellau och G Rune Berggren.

För mer information

Patrik Engellau

Ordförande Stiftelsen Den Nya Välfärden, 08-545 038 10

Viktor Robertson

Informationsansvarig Stiftelsen Den Nya Välfärden, 08-545 038 15

Den Nya Välfärdens hemsida: www.dnv.se

Kontakter

Patrik Engellau

Presskontakt Ordförande Ordförande, Den Nya Välfärden 08-545 038 10

Pär Cronhult

Presskontakt Chefjurist Föredragande i Konkurrenskommissionen 08-545 038 18

Adam Rydström

Presskontakt Företagarombudsmannen Ansvarig för Företagarombudsmannens dagliga verksamhet 08-545 038 15

Pär Ström

Presskontakt Integritetsombudsman Ansvarig för Integritetsombudsmannens dagliga verksamhet 08-545 038 14