Pressmeddelande -

Gotlandstrafiken kan strida mot EU-rätten

Trafikverket har direkttilldelat Destination Gotland AB ett nytt avtal om att driva linjesjöfart för gods- och persontrafik till och från Gotland (Gotlandstrafiken). Trafikverket skulle enligt EU-rätten ha gett även andra företag möjlighet att lämna anbud på att utföra trafiken, så har dock inte skett. Enligt Trafikverket hinner man inte genomföra en anbudstävlan innan nuvarande avtal löper ut i början av 2015. Ett annat framfört skäl är att det tidigare har varit dåligt intresse från andra rederier att lämna anbud.

 – Vi är medvetna om att det tidigare varit problem att få in flera konkurrerande anbud vid upphandling av gotlandstrafiken, men konkurrenssituationen kan ändras över tiden. Det är heller inte tillåtet enligt EU-rätten att strunta i anbudsinfordran genom att hänvisa till en förmodad dålig konkurrens. Även Trafikverkets åberopade tidsbrist strider mot upphandlingsreglerna. Det kan för övrigt konstateras att avtalet med Destination Gotland löper ut först om tre och ett halvt år, säger Per Arne Sundbom, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 – Trafikverkets agerande kan medföra att resenärerna inte får den bästa Gotlandstrafiken och att staten och skattebetalarna får subventionera trafiken mer än nödvändigt, säger Per Arne Sundbom.

Ämnen

  • Juridik

Taggar

  • den nya välfärden
  • konkurrenskommissionen
  • offentlig upphandling
  • snedvriden konkurrens

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 600 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR) samt Per Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.

Presskontakt

Patrik Engellau

Patrik Engellau

Presskontakt Ordförande 08-545 038 10
Pär Cronhult

Pär Cronhult

Presskontakt Chefjurist 08-545 038 18
Adam Rydström

Adam Rydström

Presskontakt Företagarombudsmannen 08-545 038 15
Pär Ström

Pär Ström

Presskontakt Integritetsombudsman 08-545 038 14

Relaterat material