Pressmeddelande -

Konkurrenskommissionen: Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag bröt mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag för att ha förnyat ett mångmiljonkontrakt med en IT- leverantör och därmed brutit mot upphandlingsbestämmelserna.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har sedan tidigare haft ett upphandlat avtal med det aktuella IT-företaget. Skolfastigheter beslutade under våren 2018 att fortsatt köpa tjänster från IT-företaget trots att det upphandlade avtalet hade löpt ut och att tjänsterna därför måste upphandlas på nytt.

- Ett upphandlat kontrakt måste som huvudregel alltid avslutas och eventuellt upphandlas på nytt efter att den ursprungligen avtalade giltighetstiden har löpt ut. Undantagsvis får under vissa förhål­landen avtalstiden förlängas utan ny upphandling. I detta fall har det inte funnits några sådana möjligheter till undantag, varför Skolfastigheter har brutit mot lagen.

Även det ursprungliga kontrakt som Skolfastigheter tecknat med IT-företaget är felaktigt upphandlat. Det har nämligen upphandlats i ett förfarande som enbart tillåts vid värden under c:a 1,9 miljoner kronor. Trots detta har Skolfastigheter hittills redan köpt varor och tjänster från IT-företaget till ett värde av cirka 6,4 miljoner kronor och nu även förlängt avtalet för att kunna köpa tjänster för ytter­ligare cirka 2,1 miljoner kronor.

- Uppsala kommun Skolfastigheter AB tycks tydligen anse att det går att åsidosätta lagen och strunta i offentlig upphandling. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot såväl Uppsala kommun som Skolfastigheter, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth ordförande i Konkurrens­kommissionen. Skolfastigheter riskerar att tvingas betala över 100.000 kronor i upphandlingsböter.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • offentlig upphandling
  • konkurrenskommissionen
  • olagligt
  • uppsala

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 600 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand-Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Per Eklund, tidigare hovrättsråd och statsstödsexpert och Lennart Göranson, tidigare ställföreträdande generaldirektör vid Konkurrensverket, Erik Nerep, professor i Konkurrensrätt samt Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR).

Kontakter

Patrik Engellau

Presskontakt Ordförande Ordförande, Den Nya Välfärden 08-545 038 10

Pär Cronhult

Presskontakt Chefjurist Föredragande i Konkurrenskommissionen 08-545 038 18

Adam Rydström

Presskontakt Företagarombudsmannen Ansvarig för Företagarombudsmannens dagliga verksamhet 08-545 038 15

Pär Ström

Presskontakt Integritetsombudsman Ansvarig för Integritetsombudsmannens dagliga verksamhet 08-545 038 14