Pressmeddelande -

Strängnäs kommun upphandlade i strid mot lagen

I en tidigare utredning har den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiserat Strängnäs kommun för ett oseriöst beslut att avbryta en offentlig upphandling av flyt­bryggor. Nu finns det på nytt anledning att framföra kritiska synpunkter. Denna gång för att kommunen annonserat en ny upphandling med en alltför kort tidsfrist.

Strängnäs kommun begärde den 24 januari 2017 in anbud för leverans och installation av flytbryggor med Y-bommar och landgångar. Enligt upphandlingens administrativa föreskrifter skulle anbuden vara kommunen till handa redan den 6 februari 2017, d.v.s. med en anbudsfrist på endast 13 dagar, varav åtta arbetsdagar.

- Kommunen är skyldig att beakta de allmänna principer som gäller för offentlig upphandling. Det innebär bland annat att leverantörer måste få en rimlig tid på sig att förbereda sig för och räkna på anbud. En alltför kort anbudstid är nämligen oförenlig med kravet på likabehandling, och riskerar att begränsa konkurrensen, säger Lennart Palm ledamot av Konkurrenskommissionen.

Förvaltningsrätten i Linköping har i en dom av den 7 april 2017 förordnat att upphandlingen ska göras om, bland annat eftersom rätten bedömde att anbudstiden var alltför kort och därmed begränsade konkurrensen.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • offentlig upphandling
  • företagare
  • den nya välfärden

Regioner

  • Södermanland

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 700 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand-Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Per Eklund, tidigare hovrättsråd och statsstödsexpert, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Göranson, tidigare ställföreträdande generaldirektör vid Konkurrensverket, samt Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR).

Presskontakt

Patrik Engellau

Presskontakt Ordförande Ordförande, Den Nya Välfärden 08-545 038 10

Pär Cronhult

Presskontakt Chefjurist Föredragande i Konkurrenskommissionen 08-545 038 18

Adam Rydström

Presskontakt Företagarombudsmannen Ansvarig för Företagarombudsmannens dagliga verksamhet 08-545 038 15

Pär Ström

Presskontakt Integritetsombudsman Ansvarig för Integritetsombudsmannens dagliga verksamhet 08-545 038 14