Pressmeddelande -

Skara kommun är en raket i företagsklimat

Skara kommun har i Svenskt Näringslivs årliga kommunrankning klättrat hela 65 placeringar efter en framgångsrik satsning från kommun och företagare. Rankingen är baserad på det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Affärsutvecklingsbyrån Department of Doing har agerat stöd i utvecklingsarbetet och utvecklat en modell som varit framgångsrik för den lokala regionen.

Processen initierades av Skaras kommun 2008 med så kallade Open Space möten där företagare fritt fick lyfta de viktigaste frågorna som de ställs inför. Med underlag från dessa möten har en modell implementerats genom näringslivsdagar och workshops tillsammans med de lokala företagen och kommunen. Processen som visat sig mycket framgångsrik går numera under benämningen ”Skaramodellen”.

Department of Doing fick inför 2009 uppdraget att projektleda satsningen Skara Näringslivsoffensiv som är ett samarbete mellan flera olika föreningar och organisationer inom kommunen. I processen har stora delar av näringslivet, tillsammans med kommun, arbetat för att skapa konkreta lösningar på idéer och utmaningar som varit aktuella.

– Under 2009 har Department of Doing i sitt uppdrag strukturerat och påverkat dessa möten för att skapa en dialog mellan företag och organisationer där ledorden har varit samverkan och uthållighet, berättar Lennart Pettersson från LRF, före detta ordförande i Skara Näringslivsoffensiv.

– Våra modeller och vårt affärsutvecklingstänk har utvecklats i arbetet med enskilda företag som uppdragsgivare. När vi tillsammans med kommunen och det lokala näringslivet implementerade Skaramodellen fick vi bevis för att samma metodik även fungerar på en hel region. Nyckeln är att se till de naturliga drivkrafterna och incitamenten för de inblandade parterna. I det här fallet handlar det mycket om att skapa engagemang och handlingskraft för att stärka regionen. Och om regionen mår bra, mår också de enskilda företagen bra, berättar Henrik Bergqvist, VD på Department of Doing.

För mer information kontakta:

Henrik Bergqvist, VD Department of Doing

Direct: +46 8 41 04 55 54
E-mail: henrik.bergqvist@departmentofdoing.se
Mobile: +46 70 606 08 04
Tel: +46 8 41 04 55 50
Fax: +46 8 41 04 55 51
Kommendörsgatan 5
SE-114 48 Stockholm

Ämnen

 • Företagande, allmänt

Kategorier

 • skara kommun
 • skara
 • skaraoffensiven
 • department of doing
 • näringslivsoffensiven
 • skaraborg
 • affärsutvecklingsbyrå
 • skaramodellen
 • företagsklimat
 • kommunranking
 • svenskt näringsliv
 • henrik bergqvist
 • affärsutveckling

Om Skara Näringslivs Offensiv
Skara Näringslivs Offensiv, även kallat SkaraOffensiven, är en ekonomisk förening som drivs av LRF, Svensk Handel, Företagarna, Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv samt Rådhuset Skara med finansiellt stöd av Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

www.skaraoffensiven.se

Om Department of Doing
Affärsutvecklingsbyrån Department of Doing hjälper företag att utvecklas och växa på befintliga och nya marknader. Vi arbetar med operativ affärsutveckling, där strategi omvandlas till aktivitet. Med vår breda kompetens och handlingskraft inom försäljning, design, marknadsföring och finansiering gör vi våra kunder framgångsrika - oftast räknat i konkreta resultat.

www.departmentofdoing.se

Kontakter

Henrik Bergqvist

Presskontakt VD, Partner Marknad, Varumärke +46 8 41 04 55 54

Relaterat innehåll