Gå direkt till innehåll
Över 1 000 nya invånare i Jönköping 2010

Pressmeddelande -

Över 1 000 nya invånare i Jönköping 2010

Folkmängden i Jönköpings kommun ökade med 1 051 personer år 2010. Invånarantalet uppgick därmed till 127 382 invånare i slutet av året. Ökningen beror både på ett positivt flyttnetto och ett positivt födelsenetto.

Födelsenettot (födda minus döda) för 2010 uppgick till +457. Under året föddes 1 677 barn, vilket är 46 fler jämfört med 2009. Det är dessutom den högsta noteringen sedan rekordåret 1991. Antalet avlidna var högre under 2010 än året innan, 1 220 avlidna jämfört med 1 148 under 2009.

Under året flyttade 5 996 personer till kommunen samtidigt som 5 408 personer flyttade från kommunen. Detta ger ett positivt flyttnetto under året på 588 personer. Flyttnettot var positivt mot det egna länet (+186) och utlandet (+534), medan det var negativt mot övriga Sverige (-132). I jämförelse med 2009 var både in- och utflyttningen högre än under 2010.

Folkökningen i Jönköping var högre än i Helsingborg (+818) och Norrköping (+796), medan den var lägre än i Örebro (+1 454) och Västerås (+1 271).

Folkökning under året: +1 051
varav födelsenetto (födda-döda): +457
varav flyttnetto (inflyttare-utflyttare): +588
justering: +6
Folkmängd 09-12-31: 126 331
Folkmängd 10-12-31: 127 382

Källa: SCB

Andreas Zeidlitz
utredningschef, Jönköpings kommun

Ytterligare kommentarer: kommunalråd Mats Green tfn 036-10 55 27,
072-742 55 27 eller Andreas Zeidlitz tfn 036-10 57 30.

Ämnen

Taggar

Regioner


Destination Jönköping utvecklar och marknadsför bilden av Jönköping gentemot näringsliv, besökare och invånare. Uppdraget är att göra hela Jönköping  till ett mer attraktivt alternativ för privat- och affärsresande, investeringar och inflyttning. Det gör vi genom våra turistbyråer, hotell- & konferensbokning och näringslivsavdelning. Därtill driver vi ett antal projekt vars syfte är att attrahera och informera invånare. Destination Jönköping drivs gemensamt av kommun och näringsliv.

Presskontakt

Charlotte Guldstrand

Charlotte Guldstrand

Presskontakt Tf VD och Ekonomichef 072-2386170
Caroline Törnblad

Caroline Törnblad

Presskontakt Chef Möten & Evenemang 0705084409
Cecilia Hakeberg

Cecilia Hakeberg

Presskontakt Marknadschef 072-546 72 97