Gå direkt till innehåll
Fika vid Söckeviken längs Kinnekulle vandringsled. Foto: Jesper Anhede
Fika vid Söckeviken längs Kinnekulle vandringsled. Foto: Jesper Anhede

Pressmeddelande -

Hållbar besöksnäring i Biosfärområdet

I vårt utnämnda biosfärområde, Vänerskärgården med Kinnekulle pågår ständigt initiativ för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Att den utveckling inom besöksnäring som arbetas med också är hållbar är därmed en självklarhet och under inledningen av året har Destination Läckö-Kinnekulle tillsammans med biosfärkontoret och Mariestads kommun startat upp arbetet i ett nytt projekt med detta som utgångspunkt. Projektet är grundat i en förstudie som visade på att det finns både intresse och goda förutsättningar för att arbeta med ett utvecklingsprojekt inom hållbar besöksnäring. Det är samtidigt en ökande trend att besökare letar efter hållbara besöksmål, ofta med fokus på naturupplevelser. I projektet kommer vi att ha den befintliga vandrings- och cykelleden ”biosfärleden” som utgångspunkt och arbeta med bland annat affärsutveckling, kvalitetssäkring och kunskap. Konkreta insatser i projektet är till exempel att ta fram och marknadsföra reseförslag, inventera leden samt erbjuda en studieresa för engagerade företag och föreningar.

Projektet är finansierat av Leader Nordvästra Skaraborg och biosfärkontoret är projektägare samtidigt som Destination Läckö-Kinnekulle projektleder. Arbetet i projektet kommer dock överlag ske som ett samarbete mellan de två sistnämnda och Mariestads kommun. Projektet kommer att pågå under hela 2020 samt stora delar av år 2021.

För mer information, kontakta:

Carolina Hellström

Projektledare

0510-274 06

carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se

Maria Gustavsson

Koordinator Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

0501-75 51 39

maria.gustavsson@mariestad.se

Lotta Samuelsson

Turistchef Mariestad

0501-75 58 56

lotta.samuelsson@mariestad.se

Ämnen

Regioner


Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av kommunerna Götene och Lidköping tillsammans med näringslivet i de båda kommunerna. Destinationsbolaget har i uppdrag att arbeta med destinationsmarknadsföring, affärsutveckling och utveckling av nya och befintliga besöksmål, evenemang, mottagningsservice och tjänsteförsäljning.

Presskontakt

Anna Ohlin Ek

Anna Ohlin Ek

Presskontakt VD Destination Läckö-Kinnekulle AB 0510-20096

Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle AB!

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av kommunerna Götene och Lidköping. Destinationsbolaget har i uppdrag att arbeta med destinationsmarknadsföring, affärsutveckling och utveckling av nya och befintliga besöksmål, evenemang, mottagningsservice och tjänsteförsäljning.