Pressmeddelande -

Askan påverkar mötesmarknaden i Uppsala

Vulkanutsläppet från Eyjafjallajökul på Island har under de senaste dygnen varierat snabbt mellan full intensitet och stundtals nästan inga utsläpp alls. Under dagen spår SMHI att sydvästligaste Sverige, delar av Storbritannien samt Sydnorge, Danmark och Finland att berörs av askmolnet. Även delar av atmosfären över Atlanten bort till Kanada berörs. Askan finns nu nästan uteslutande i skiktet från marken upp till 6000 m höjd.

-          Askan som har nu drabbat oss har medfört att två stora guidebokningar, med internationella gäster, just har bokats av. Gästerna kan inte komma. Ironiskt nog gällde det ett möte om väder och klimat där SMHI var värd, berättar Christina Wessman, ansvarig för grupp- och guidebokningar vid Uppsala Tourism.

I media har vi fått följa svenskars öden då de har blivit strandsatta efter semesterresor, men även i Uppsala har internationella resenärer hindrats från att resa vidare eller ta sig hem.

-          Beläggningen har gått upp under den senaste veckan p g a vulkanutbrottet. Vi har haft grupper boende hos oss som inte har kommit iväg med sina flyg. De enskilda bokningarna har pendlat åt båda hållen d v s en hel del avbokningar, men samtidigt har vi haft väntelistor med personer som inte har kommit iväg ifrån Uppsala, så det har fyllts på lika fort. De närmsta dagarna har det skett en del avbokningar då gästerna börjat få tag i biljetter hem på olika sätt, säger Jenny Engström, hotellchef vid Hotell Uppsala.

Vad värre är att delegater, föreläsare och artister förhindrats att resa till Uppsala vilket har effekt på den så viktiga tjänstesektorn affärsresor som bl a innefattar möten, konferenser och kongresser i Uppsala, men även på kulturlivet.

-          Vi har två riktigt stora möten denna vecka och här märker man att en del delegater har uteblivit. Speciellt när det är utländska gäster. Men det är än så länge inga stora mängder. Vi har en gästföreläsare som kanske inte kommer, så där har vi förberett en videokonferens. Några små möten har blivit inställda, berätta Nina Svanberg, kongresschef på Uppsala Konsert & Kongress.

Delar av det svenska luftrummet är öppet i skrivande stund. Det innebär att bl.a. Arlanda, Bromma och Skavsta är öppet. Ingen vet dock i nuläget hur länge.

-          Jumbo Hostel drabbades hårt av flygstoppet. Första natten var det lite högre beläggning men sedan minskade det med ca 70% de följande dagarna och vi hade färre dagbesökare. Men inatt var det normal beläggning igen, berättar Oscar Diös, ägare av bl a Hotell Kvarntorget, STF Vandrarhem Kvarntorget och Jumbo Hostel.

-          Värst har dock flyget drabbats i nuläget, men i flygets spår följer rese- och mötesarrangörer av olika slag. De internationella mötena har inte riktigt kommit igång ännu i Uppsala, så vi avvaktar med stor spänning vilken påverkan askan kan komma att fortsätta att ha på mötesmarknaden i Uppsala, säger Charlotte Ullberg, kongresschef för Uppsala Convention Bureau vid Uppsala Tourism.

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • uppsala convention bureau
  • uppsala

Regioner

  • Gävleborg

Uppsala Tourism AB med ägare och partners utvecklar och marknadsför Uppsala som destination. 

Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan intressenter inom besöksnäringen. Uppsala Tourism inledde samarbetsprojektet för nio år sedan efter ett ökat uppdrag från Uppsala kommun. Projektet har 28 medlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Ullberg, marknadschef MIC vid Uppsala Tourism och kongresschef för Uppsala Convention Bureau. tfn  0730-79 86 84   charlotte.ullberg@uppsalatourism.se

Charlotte Ullberg, marknadschef affärsresande och kongresschef för Uppsala Convention Bureau vid Uppsala Tourism, invaldes i juni 2009 i European Cities Marketings, ECMs, styrelse. ECM är det ledande nätverket av de stora europeiska städernas turistbyråer och s k Convention Bureaus. Organisationen verkar för utbyte av erfarenheter och affärsmöjligheter. Organisationens syfte är att främja och koppla intressen mellan 134 större städer från 32 länder i Europa. ECM:s målsättning är att öka antalet besökare till de medverkande stadsdestinationerna genom effektiv marknadsföring.

Kontakter

Charlotte Skott

Presskontakt VD 018-727 13 12

Helena Bovin

Presskontakt Marknadschef Övergripande ansvarig för bolagets marknadsföring och kommunikation. +46 70 749 7115

Natalia Michell

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 19

Åsa Thulin

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 05

Malin Kellhorn

Presskontakt Marknadskoordinator Arbetar med marknadsföring och kommunikation av evenemang. +46 727 48 28

Anna Lindström

Presskontakt Chef Möten och Evenemang Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala. +46 18 727 48 34

Relaterat innehåll