Pressmeddelande -

Uppsala mötestaden nr 1 – före andra europeiska universitetsstäder*

Uppsala leder i mötesstatistiken med 96 internationella möten, genomförda mellan år 2004 och 2008, över Bergen (87), Lausanne (77), Bologna (69), Oxford (66), Graz (64), Cambridge (60), Heidelberg (55), Espoo (51), Strasbourg (44), Århus (40) och Tartu (27).

Uppsala har mer än fördubblat antalet möten mellan åren 2004-2009 jämfört med perioden 1999-2003. Före år 2004 låg Uppsala långt under universitetsstäderna Oxford, Bologna, Bergen, Lausanne och Strasbourg.

-          Vi ville göra en jämförelse mellan 12 städer som är utpräglade universitetsstäder, men som inte är huvudstäder eller stora hamnstäder. Huvudstäder spelar i en egen liga och attraherar möten på andra grunder än universitetsstäder, dels p g a att huvudkontor ofta förläggs dit, förklarar Charlotte Ullberg, marknadschef MIC vid Uppsala Tourism och kongresschef för Uppsala Convention Bureau.

-          Vi valde medvetet bort även Genève, som har många internationella organisationers huvudkontor, då de har samma karaktär som huvudstäderna, berättar Anna Lindström, marknadskoordinator vid Uppsala Tourism.

Vid en jämförelse av marknadsandelar av möten i respektive land, kom Uppsala på tredje plats i mötesstatistiken med en marknadsandel på 12,26% av internationella möten genomförda i Sverige, mellan år 2004 och 2008, efter Tartu (19,34% i Estland) och Bergen (18,68% i Norge). Övriga europeiska universitetsstäder hade en lägre marknadsandel av de internationella möten i sina respektive hemländer: Lausanne (8,32% i Schweiz), Espoo (8,08% i Finland), Århus (7,24% i Danmark), Graz (6,4% i Österrike),  Bologna (4,6% i Italien), Oxford (3,96% i England), Cambridge (3,6% i England), Heidelberg ( 2,42% i Tyskland) och Strasbourg (2,6% i Frankrike).

-          Vi är den tredje mötesstaden i Sverige, efter huvudstaden Stockholm och hamnstaden Göteborg. Vi ligger ganska jämnt med Göteborg och även har lyckats att passera nämnda västkuststad i antal genomförda möten år 2004, konstaterar Anna.

I samtliga de jämförda universitetsstäderna är det 70% eller fler av mötena som har Europa som den internationella organisationens hemmabas. Det är vanligare att möten rör sig inom den egna kontinenten än att de är internationella.

-          Karaktären på de möten som kommer till Uppsala är att 34,8% är internationella och rör sig mellan kontinenterna, 34,1% är europeiska och 26,8% är Skandinaviska. Resten rör sig mellan specifika områden som t ex västvärlden USA-Europa, bara i norra Europa eller mellan de nordiska och baltiska staterna, berättar Charlotte.

Vanligast är att mötena som kommer till Uppsala är mellan 50-249 delegater ( ca 64%), medan de större mötena med 250-499 (ca 25%) och mellan 500-999 delegater ca 9%) är färre. De nordiska städerna lyckas attrahera möten i juni medan universitetsstäder längre söderut har september som favorit.

*Statistiken som presenteras i denna rapport är framtagen av ICCA Association Database och bygger på möten som attraherar fler än 50 deltagare, organiseras regelbundet och roterar mellan minst tre länder. Det finns uppskattningsvis 15.000 olika möten i världen som organiseras på regelbunden bas. ICCA har kartlagt uppskattningsvis 80% av dessa organisationsmöten. Siffrorna i rapporten togs fram mars 2010.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • uppsala convention bureau
  • uppsala
  • evenemang i uppsala

Regioner

  • Blekinge

Uppsala Tourism AB med ägare och partners utvecklar och marknadsför Uppsala som destination. 

Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan intressenter inom besöksnäringen. Uppsala Tourism inledde samarbetsprojektet för nio år sedan efter ett ökat uppdrag från Uppsala kommun. Projektet har 28 medlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Ullberg, marknadschef MIC vid Uppsala Tourism och kongresschef för Uppsala Convention Bureau. tfn  0730-79 86 84   charlotte.ullberg@uppsalatourism.se

Charlotte Ullberg, marknadschef affärsresande och kongresschef för Uppsala Convention Bureau vid Uppsala Tourism, invaldes i juni 2009 i European Cities Marketings, ECMs, styrelse. ECM är det ledande nätverket av de stora europeiska städernas turistbyråer och s k Convention Bureaus. Organisationen verkar för utbyte av erfarenheter och affärsmöjligheter. Organisationens syfte är att främja och koppla intressen mellan 134 större städer från 32 länder i Europa. ECM:s målsättning är att öka antalet besökare till de medverkande stadsdestinationerna genom effektiv marknadsföring.

Kontakter

Charlotte Skott

Presskontakt VD 018-727 13 12

Helena Bovin

Presskontakt Marknadschef Övergripande ansvarig för bolagets marknadsföring och kommunikation. +46 70 749 7115

Natalia Michell

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 19

Åsa Thulin

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 05

Malin Kellhorn

Presskontakt Marknadskoordinator Arbetar med marknadsföring och kommunikation av evenemang. +46 727 48 28

Anna Lindström

Presskontakt Chef Möten och Evenemang Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala. +46 18 727 48 34

Relaterat innehåll