Pressmeddelande -

UPPSALA STARK MÖTESSTAD I NORDISK JÄMFÖRELSE

Uppsala har tillsammans med Espo, Bergen och Aarhus genomfört en jämförande analys vad gäller internationella möten i städerna. De övriga tre nordiska städerna är andrastad efter huvudstad och mycket större än Uppsala, men har universitet med ungefär lika många studenter som Uppsalas universitet. I studien jämför sig städerna med Köpenhamn.

   - Vi valde att jämföra oss med Köpenhamn istället för Stockholm, eftersom den danska huvudstaden fortfarande är hub för flygningar till samtliga våra städer. D v s man måsteofta byta flyg där, för att komma vidare. Har en destination direktflyg, så får de fler möten. Arlanda ligger bra till för Uppsala och Stockholm, men en högre andel direktflyg skulle påverka destinationerna positivt, förklarar Charlotte Ullberg, marknadschef MIC (Meetings, Incentive, Conventions) vid Uppsala Tourism.

De två danska städerna har i huvudsak attraherat europeiska möten (Århus 46,5% resp. Köpenhamn 45,1%), medanEspo attraherar de lite större internationella mötena. Bergen och Uppsala har ett likartat rotationsmönster och attraherar ungefär en tredjedel europeiska möten, en tredjedel internationella och en knapp tredjedel nordiska möten. Bergen har haft ungefär lika många internationella kongresser per år som Uppsala.

   - Storleken på de möten som äger rum i dessa städer ligger i huvudsak mellan 50-249 deltagare, förutom Espo som har förmågan att attrahera möten med mellan 250-499 deltagare, berättar Charlotte.

Favoritmånader för möten i Uppsala är juni, september, augusti, oktober och maj, i den ordningen. Det ser ut ungefär på samma sätt hos de övriga städerna i Norden med variationer, Bergen och Espo har t ex något fler möten i augusti än Uppsala. Det här har vi svårt att påverka eftersom mötena ofta har ett fast kalendarium för sin rotation.

   - Genomsnittliga längden för möten blir kortare. Det är en internationell trend. Mötena blir mer tidseffektiva, med färre sociala aktiviteter och färre medföljande. Anledningen är ett ökat krav på kostnadseffektivitet och att man inte längre har hemmafruar, utan att båda i en relation har egna karriärer, berättar Charlotte

Hela 72,6% av alla internationella möten i Uppsala förläggs iuniversitetens lokaler, jämfört med Århus 60,6%, Bergen 9,2% (där majoriteten hamnar på hotell med konferensfaciliteter) och i Espoo 37,3% (där mötena framförallt hamnar på stadens konferensanläggning).

I Uppsala samlas forskare på möten inom främst medicin, likaså i Århus och Bergen. Till Espo dras möten inom teknologi. I andra hand attraherar alla de tre städerna möten inom det ospecificerade området 'vetenskap' och i tredje hand teknologi, förutom Espoo som har medicin och pedagogik på tredje plats.

Rapporten kan beställas!

Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan stadens officiella turistorganisation, Uppsala Tourism, och 35 företag inom mötesindustrin i Uppsala. Syftet är att öka antalet större möten till regionen, bidra till att öka antalet deltagare och medföljande personer, samt att vistelsen i regionen förlängs. Vi tillhandahåller kostnadsfri information till den som vill förlägga ett större möte till Uppsala.

För mer information

Charlotte Ullberg, Marknadschef affärsturism, Uppsala Tourism/Uppsala Convention Bureau

E-posta: charlotte.ullberg@uppsalatourism.se

Telefon: 0730 79 86 84

www.uppsalaconvetionbureau.se

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • uppsala convention bureau
  • uppsala

Regioner

  • Uppsala

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Ullberg, marknadschef MIC vid Uppsala Tourism och kongresschef för Uppsala Convention Bureau. tfn  0730-79 86 84   charlotte.ullberg@uppsalatourism.se

Charlotte Ullberg, marknadschef affärsresande och kongresschef för Uppsala Convention Bureau vid Uppsala Tourism, invaldes i juni 2009 i European Cities Marketings, ECMs, styrelse. ECM är det ledande nätverket av de stora europeiska städernas turistbyråer och s k Convention Bureaus. Organisationen verkar för utbyte av erfarenheter och affärsmöjligheter. Organisationens syfte är att främja och koppla intressen mellan 134 större städer från 32 länder i Europa. ECM:s målsättning är att öka antalet besökare till de medverkande stadsdestinationerna genom effektiv marknadsföring.

Kontakter

Charlotte Skott

Presskontakt VD 018-727 13 12

Helena Bovin

Presskontakt Marknadschef Övergripande ansvarig för bolagets marknadsföring och kommunikation. +46 70 749 7115

Natalia Michell

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 19

Åsa Thulin

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 05

Malin Kellhorn

Presskontakt Marknadskoordinator Arbetar med marknadsföring och kommunikation av evenemang. +46 727 48 28

Anna Lindström

Presskontakt Chef Möten och Evenemang Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala. +46 18 727 48 34

Relaterat innehåll