Pressmeddelande -

UPPSALA VÄRD FÖR EUROPEAN CITIES MARKETING’s HÖSTMÖTE

Internationella organisationers möten flyttar mellan sina medlemmars hemstäder. ECM har ca 120 medlemsstäder i Europa, men de har inte har förlagt sin kongress till alla dessa städer. Uppsala söker nu värdskapet för ECM's höstmöte 2010.   

Först och främst krävs det att staden måste ligga i närheten av en internationell flygplats, skall kunna erbjuda en lämpad kongressanläggning och övrig, för mötet nödvändig, infrastruktur. Staden skall bjuda in och vara villig att ta värdskapet. Men det krävs också att det finns någon person som sitter i en sådan position inom organisationen att hon, eller han, har möjlighet att s a s driva frågan. För det krävs tålamod, samarbete och långsiktighet för att få en kongress till sin hemstad.

-          I det här fallet hade Uppsala satt upp som mål i sitt strategidokument "Tillsammans mot Elitserien" att före år 2012 ska Uppsala ha stått värd för ett internationellt turismkonvent. Jag har, tillsammans med min chef; Jojo Lindström, med uppbackning i inbjudan av Kommunstyrelsens tillika Uppsala Tourisms ordförande Gunnar Hedberg, Stadsdirektör Kenneth Holmstedt och Näringslivschef Eva Sterte, ända sedan 2006 arbetat för att få denna kongress till Uppsala, berättar Charlotte Ullberg, Marknadschef MIC, Uppsala Tourism. 

-          Då jag numera sitter i ECM's styrelse och i dess exekutiva kommitté som kassör, har jag fått bättre förutsättningar att nå fram och få gehör för Uppsalas vilja att stå värd för denna kongress, konstaterar Charlotte.

-          Uppsala har varit medlem i European Cities Marketing sedan 2006. Vi gick med i o m att det nya strategidokumentet "Tillsammans mot Elitserien" för staden togs fram.  För att kunna räknas i världsklass måste vi delta i de sammanhang där de stora städerna och aktörerna möts, berättar Uppsala Tourism’s Vd Jojo Lindström.

-          Kunskaps- och erfarenhetsutbyte är en viktig anledning att vara medlem i en branschorganisation som denna. De europeiska städerna har här en gemensam plattform för att marknadsföra Europa mot andra kontinenter. Här kan vi få en samlad bild av den internationella forskningen om stadsturism, lära av goda förebilder bland våra konkurrenter, men även ta del av andra städers misstag, förtydligar Jojo. 

-          Vi räknar med ca 100-150 delegater som deltar i kongressen, reser, bor, äter och shoppar i Uppsala under tre till fyra dygn. De kommer att spendera ca 1,1 - 1,3 miljoner kronor i Uppsala under de dygnen. Då har jag inte räknat med kostnaden för att resa hit. Reser de med ett svenskt flygbolag så är det ju ännu bättre ur ekonomisk synvinkel, säger Anna Lindström, Marknadskoordinator Uppsala Tourism.

-          Vi vill också lyfta fram svensk kunskap, kompetens och forskning inom turism! Nu får vi dessutom möjlighet att låta många av våra medarbetare inom Uppsala kommun, både bland våra politiker och bland våra tjänstemän att delta i kongressen, säger Charlotte.

-          När ECM's kongress har ägt rum i andra städer har vi inte ansett oss ha råd att  delta med mer än en till två medarbetare. Kollegor från andra svenska städer kommer naturligtvis att strömma till Uppsala av samma orsak. Värdet av detta är svårt att uppskatta i dag,  men säg att tio medarbetare deltar till ett värde/besparing av 200.000 kronor, som det hade kostat om de hade deltagit i kongressen utomlands,  bedömer Jojo. 

-          Utöver det kommer vi få massmedial uppmärksamhet, 'good-will' och positiv PR. Kongressen var i Nottingham 2009 och Amsterdam 2008 och båda städerna har vittnat om de positiva effekterna, berättar Anna.

-          Just nu inriktar vi oss, jag och min kollega Anna Lindström, på att få hela planeringen klar med bokningar av lokaler i Uppsala Konsert & Kongress, bankettsalar, hotellrum, sociala aktiviteter, mat och resor med buss, tåg och taxi för de som kommer. Vi har möjlighet att påverka innehållet i kongressen genom att t ex lyfta fram och föreslå våra duktiga forskare och föreläsare som finns här i Uppsala och i övriga Sverige. Vi ska också, tillsammans med kommunens protokollchef, Christian Dahlman, lägga upp programmet för hur vi ska ordna mottagandet av våra europeiska gäster. Själva kongressen kommer att förgås av studiebesök från organisationens huvudkontor, - som naturligtvis vill vara med i planeringen och påverka upplägget. Det här gör att jag kommer att ta ut min semester efter mötet, för den här sommaren kommer att bli fylld med förberedelser inför denna viktiga kongress, förtydligar Charlotte Ullberg. 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • uppsala
  • uppsala convention bureau

Regioner

  • Dalarna

Uppsala Tourism AB med ägare och partners utvecklar och marknadsför Uppsala som destination.

Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan 28 intressenter inom besöksnäringen. Uppsala Tourism inledde samarbetsprojektet för åtta år sedan, efter ett utökat uppdrag från Uppsala kommun att arbeta med utveckling av affärsturism.

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Ullberg, Marknadschef MIC (Meetings, Incentives, Conventions), Uppsala Tourism AB och kongresschef; Uppsala Convention Bureau

Mobiltel.:       0730-79 86 84 

E-post:           charlotte.ullberg@uppsalatourism.se

Kontakter

Charlotte Skott

Presskontakt VD 018-727 13 12

Helena Bovin

Presskontakt Marknadschef Övergripande ansvarig för bolagets marknadsföring och kommunikation. +46 70 749 7115

Natalia Michell

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 19

Åsa Thulin

Presskontakt Projektledare kommunikation Ansvarar för bolagets externa och interna kommunikation. +46 18 727 48 05

Malin Kellhorn

Presskontakt Marknadskoordinator Arbetar med marknadsföring och kommunikation av evenemang. +46 727 48 28

Anna Lindström

Presskontakt Chef Möten och Evenemang Marknadsför Uppsala för kongresser, konferenser och idrottsevenemang. Är ett kostnadsfritt råd och stöd vid värvning av möten till Uppsala. +46 18 727 48 34