Gå direkt till innehåll
Utställningen Behind the Horizon med bilder av fotografen Erik Johansson var en av Kalmars reseanledningar 2021. Foto: Alexander Hall.
Utställningen Behind the Horizon med bilder av fotografen Erik Johansson var en av Kalmars reseanledningar 2021. Foto: Alexander Hall.

Pressmeddelande -

Ny undersökning: 8 av 10 svenskar vill se mer av Sverige

För fjärde året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört undersökningen Resa i Sverige. Även i år är resultatet tydligt märkt av coronapandemins konsekvenser.
­− Vi ser ett ökat inrikesresande och det är många som säger att de vill uppleva mer, varannan respondent har valt alternativet att de vill resa mer i Sverige 2022, säger Helena Bovin, ordförande i SNDMO.

Undersökningen Resa i Sverige genomfördes i september 2021. Den mäter varumärkeskännedom, attityder och nöjdhet kopplat till besök i de destinationer som ingår i nätverket. I spåren av den pågående coronapandemin har svenskarnas beteende och attityder till resande inom Sverige förändrats; undersökningen visar tydligt på det stora intresset för kustnära områden och storstäder.

Jämfört med 2020 visar resultatet att något fler har rest i Sverige under sommaren och 8 av 10 uppger att de vill se mer av Sverige framöver. Varannan respondent (49 procent) har valt alternativet att de vill resa mer i Sverige 2022. Endast 4 procent säger att de planerar att resa mindre 2022 än under 2021.

Klimatsmart resande är viktigt för respondenterna, 63 procent uppger att de tycker att det är viktigt att tänka klimatsmart vid val av resa. Ju yngre respondenterna är ju viktigare tycker de att klimatsmart resande är, även om skillnaden mellan åldersgrupperna inte är så stor.

54 procent av respondenterna anger att de har övernattat i eget boende under någon resa sommaren 2021, i de flesta fall i stuga eller lägenhet. Frågan är ny för 2021 så historik saknas, men åldersfördelningen visar att det framför allt gäller de yngre respondenterna.

Syftet med undersökningen Resa i Sverige är, utöver de pandemirelaterade frågorna, att över tid analysera svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige. Viktigast vid valet av semesterort är att människorna i staden/på platsen har ett trevligt bemötande, tätt följt av att platsen har en bra atmosfär.

Resultat för Kalmar
Kalmar får fina siffror även i årets undersökning och hamnar omkring snittet på de flesta frågorna. När det gäller de frågor besökarna ser som viktigast, att människorna i staden har ett bra bemötande och att staden har en bra atmosfär, hamnar Kalmar till och med lite över snittet, speciellt jämfört med städer i liknande storlek.

Det är också många som säger att de kan rekommendera Kalmar till en vän eller kollega. Kalmars NPS-värde (ett lojalitetsindex som mäter benägenheten att rekommendera en upplevelse) hamnar på 28, vilket kan jämföras med genomsnittet som är 12. Kalmar hamnar också så högt som på plats 10 när det gäller vilka städer eller platser respondenten skulle välja att resa till idag.

– Kalmar står sig bra bland Sveriges destinationer. Extra kul är det att så många känner att de vill rekommendera andra att komma hit, det visar att de är nöjda med sitt besök. Det är också en styrka för hela regionen att Öland får så fantastiskt fina siffror i undersökningen. Att ha en plats med så stark dragningskraft i regionen kan vi alla dra nytta av. Det spiller över på oss som ligger nära, eftersom besökaren ofta passar på att besöka flera platser under sin resa, säger Stefan Johnson, turismchef, Destination Kalmar.

Om undersökningen
Resa i Sverige har genomförts av företaget Research One på uppdrag av SNDMO. I undersökningen tillfrågades 7 335 svenskar över 18 år om resvanor och attityder, i ett riksrepresentativt urval av individer i målgruppen. Undersökningen genomfördes under perioden 8−18 september 2021.

Om SNDMO
Swedish Network of Destination Management Organisations bildades 2016 och är ett nätverk för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse. I nätverket ingår idag 39 av Sveriges största destinationer.

Ämnen

Kategorier


Destination Kalmar utvecklar, profilerar och marknadsför Kalmar som destination i samverkan med näringslivet och Kalmar kommun. Vi bidrar till att Kalmar är en attraktiv plats året runt både för invånare och besökare.

Kontakter

Stefan Johnson

Stefan Johnson

turismchef 010-357 05 01

Vi utvecklar och marknadsför Kalmar.

Destination Kalmar ska på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet och Kalmar kommun. Genom destinationsutveckling ska vi bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare.

Vi utvecklar dessutom Kalmar som mötes- och evenemangsdestination och driver Kalmar Turistcenter och Kalmar Gästhamn. I samverkan med Statens fastighetsverk ansvarar vi för verksamheten på Kalmar Slott.

Destination Kalmar
Box 611
391 26 Kalmar