Gå direkt till innehåll
Ny undersökning: Svenskarnas resande under coronapandemin

Pressmeddelande -

Ny undersökning: Svenskarnas resande under coronapandemin

För tredje året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört undersökningen Resa i Sverige. Årets resultat är tydligt märkt av coronapandemins konsekvenser och visar både på ett ökat inrikes resande i somras och ett stort intresse för att uppleva mer av Sverige sommaren 2021.

I spåren av den pågående coronapandemin har svenskarnas beteende och attityder till resande inom Sverige förändrats. Undersökningen Resa i Sverige mäter varumärkeskännedom och attityder som besökarnöjdhet kopplat till besök i nätverkets medlemsdestinationer. Undersökningen genomfördes i september strax efter avslutad sommarsäsong.

I undersökningen uppger 7 av 10 att de hade planerat att resa mer sommaren 2020. En stor andel av de tillfrågade säger att de i större utsträckning än planerat valde att stanna i närheten av hemmet, det vill säga att ha hemester. Endast 4 procent har uppgett att de planerar att resa mindre nästa år än 2020. Yngre personer är mer benägna än äldre att vilja resa mer under 2021.

Många planerar redan för resande inom landet 2021. 4 av 5 personer uppger att de vill se mer av Sverige framöver. Bland de mer specificerade alternativen har många valt att de vill resa till kust och skärgård samt storstäder.

Utöver Coronarelaterade frågor har undersökningen, precis som tidigare år, kartlagt besökares kännedom, preferenser och nöjdhet av städer eller platser de har besökt samt planerar att besöka. Resultaten från årets undersökning visar att det viktigaste vid valet av semesterort även fortsättningsvis är att människorna i staden/på platsen har ett trevligt bemötande, följt av att den har en bra atmosfär.

– För oss i destinationsnätverket är det viktigt att kontinuerligt följa besökares preferenser och förändringar i attityd och beteende kopplat till resande för att kunna matcha besökares behov. Årets undersökning ger oss dessutom tydliga indikationer på förväntat resebeteende inför 2021 säger Anna Wittgren, ordförande SNDMO.

Resultat för Kalmar
Kalmar får fina siffror även i årets undersökning och hamnar omkring snittet på de flesta frågorna. När det gäller de frågor besökarna ser som viktigast, att människorna i staden har ett bra bemötande och att staden har en bra atmosfär, hamnar Kalmar till och med lite över snittet, speciellt jämfört med städer i liknande storlek. Kalmar har dessutom ett medelvärde över snittet när det gäller frågorna om staden är prisvärd och om den har ett bra utbud av sevärdheter.

– Kalmar står sig bra bland Sveriges destinationer. Extra kul tycker jag det är att Kalmar fortsatt hamnar över snittet både när det gäller frågan om man vill åka tillbaka och när det gäller rekommendationsbenägenheten. Att man både vill återvända och känner att man kan rekommendera andra att komma hit visar att man är nöjd med sitt besök. Det är också roligt att Öland får så fantastiskt fina siffror i undersökningen. Det är bra för hela regionen att vi har en plats med så stark dragningskraft. Det spiller över på oss som ligger nära, eftersom besökaren ofta passar på att besöka flera platser under sin resa, säger Stefan Johnson, turismchef, Destination Kalmar.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av företaget Research One på uppdrag av SNDMO. I undersökningen tillfrågades 7 005 svenskar över 18 år om resvanor och attityder. Undersökningen genomfördes under perioden 8−18 september.

Om SNDMO
Swedish Network of Destination Management Organisations bildades 2016 och är ett nätverk för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse. Nätverket består idag av över 30 av Sveriges största destinationer.

Ämnen

Kategorier


Destination Kalmar ska på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet och Kalmar kommun. Genom destinationsutveckling ska vi bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare.

Vi utvecklar också Kalmar som mötes- och evenemangsdestination och driver Kalmar Turistcenter och Kalmar Gästhamn. I samverkan med Statens fastighetsverk ansvarar vi för verksamheten på Kalmar Slott.

Presskontakt

Stefan Johnson

Stefan Johnson

turismchef 0480-41 77 10

Vi utvecklar och marknadsför Kalmar.

Destination Kalmar ska på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet och Kalmar kommun. Genom destinationsutveckling ska vi bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare.

Vi utvecklar dessutom Kalmar som mötes- och evenemangsdestination och driver Kalmar Turistcenter och Kalmar Gästhamn. I samverkan med Statens fastighetsverk ansvarar vi för verksamheten på Kalmar Slott.

Destination Kalmar
Box 611
391 26 Kalmar