Pressmeddelande -

De gör Skellefteå tryggare

De gör Skellefteå tryggare

Trygghetsforum har under mars och april månad informerat och försökt påverka kommuninvånare i Skellefteå att använda kort istället för kontanter. Kampanjen har lockat ca 600 st Skelleftebor att delta i tävlingen. Villkoret var att inte ta ut kontanter från bankomater eller bankkontor.

Under 2009 skedde fler än 9.500 rån i Sverige. Butiksrån, bankrån, personrån mm. Med eller utan våld. Anledning – rånarna var ute efter kontanter. Samarbetsprojektet Trygghetsforum arbetar sedan många år med att öka tryggheten i Skellefteå. Under mantrat ”Gör inga tjuvar” har vi genomfört ett antal brottsförebyggande insatser. Ett av målen har varit att minska kontantflödet och minska rånrisken i alla led. Under våren beslöt trygghetsforums kontantarbetsgrupp att genomföra en kampanj. Arbetsgruppen består av polis, kommun – FRIS, handelns olika parter samt bankerna.

Kampanjen är nu avslutad och bankerna har mätt statistik i sina respektive uttagsautomater. 

-          Vi jämförde siffrorna från april 2009 med aprilmånad i år, siffrorna var mycket positiva berättar Ulrika Johansson, Swedbank. (Representant från en av de 5 banker som har deltagit i kampanjen.)

När siffrorna har summerats från de centrala uttagsautomaterna i Skellefteå visar de på en klar minskning av kontantflödet. Ca 13 miljoner kr mindre har plockats ut jämfört med april 2009.

-          Kampanjens mål är att under det här året minska den totala mängden sedlar i Skellefteå med 100 miljoner kronor berättar en mycket nöjd Ewa Öström, polisen. Vi är mycket nöjda med dessa första siffror fortsätter hon.  (En mätning kommer att genomföras efter ett år, då kommer man att räkna med alla uttagsautomater i Skellefteå kommun.)

 

Har den lokala handeln märkt av en försäljningsminskning pga. de minskade bankomatuttagen?
De handlare vi har varit i kontakt med har inte märkt av någon försäljningsminskning under april månad, snarare tvärtom. 

 

 För mer information;

Ewa Öström, tel. 070-279 85 26

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Norrbotten