Pressmeddelande -

It Gets Better Project återlanseras nu officiellt i Sverige under namnet "Det Blir Bättre"

It Gets Better Project startades som en reaktion efter ett antal uppmärksammade självmord bland unga hbtq-personer i USA. Kända och okända hbtq-personer har spelat in filmer som berättar om hur livet som ung hbtq-person kan vara tungt, men att det vänder och blir bättre. Nu finns över tiotusen filmer som setts mer än 35 miljoner gånger och hbtq-ungdomars berättelser om hur filmerna har förändrat deras liv är många.

- Det är otroligt viktigt att hbtq-ungdomar som har det tufft kan finna stöttande och uppmuntrande ord av andra som varit i samma situation. Att det finns historier som unga hbtq-personer kan identifiera sig med, som handlar om hur någons liv vände och blev bättre, blir viktiga exempel och löften om en ljusare framtid, säger Emelie Mire Åsell.

"Det Blir Bättre" är liksom moderprojektet "It Gets Better Project" en gräsrotsrörelse, och ägs inte av någon enskild organisation eller individ. De svenska initiativtagarna Emelie Mire Åsell, Ulrika Westerlund och Micke Kazarnowicz sköter projektet som privatpersoner, och har rollen som moderatorer och redaktörer.

På www.detblirbättre.se kan man redan idag se ett flertal filmer från kända och okända personer som berättar sin historia och säger "det blir bättre".

- Nu hoppas vi förstås på att många kommer ta chansen att lägga upp filmer. Det är mängden filmer som gör idén så effektiv. Ju fler som lägger upp en film, desto större sannolikhet att en ung hbt-person ser en film av någon som den kan identifiera sig med, säger Ulrika Westerlund.

Sajten har arbetats fram sedan i april, och parallellt har samtal förts med grundarna av originalprojektet för att säkerställa att den svenska versionen följer syftet med projektet.

- Det är skönt att ha stöd av grundarna av It Gets Better Project nu när vi lanserar den svenska versionen igen, säger Micke Kazarnowicz. Budskapet i "Det Blir Bättre" är väldigt viktigt. När det också framförs av många som själva befunnit sig i samma situation blir det också väldigt relevant, fortsätter han.

Vem som helst kan ladda upp sin video med sitt budskap till hbt-ungdomar, allt son krävs är en internetuppkoppling och en webbkamera. Instruktioner för hur man går tillväga finns på sajten, www.detblirbattre.se

För mer information, kontakta
Micke Kazarnowicz, kazarnowicz@gmail.com eller 073 207 87 00
Ulrika Westerlund, ulrika.westerlund@rfsl.se, 070 345 01 83
Emelie Mire Åsell, emelie.asell@rfslungdom.se, 0707 664 664

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

"Det Blir Bättre" är ett videoprojekt som syftar till att berätta för unga hbtq-personer att "Det Blir Bättre". Liksom moderprojektet "It Gets Better Project" är "Det Blir Bättre" en gräsrotsrörelse, och ägs inte av någon enskild organisation eller individ. De svenska initiativtagarna har rollen som moderatorer och redaktörer.

Kontakter

Emelie Mire Åsell

Presskontakt initiativtagare 0707 664 664

Ulrika Westerlund

Presskontakt initiativtagare 070 345 01 83

Micke Kazarnowicz

Presskontakt initiativtagare 073 207 87 00