Gå direkt till innehåll
Arkitekten som facilitator i ett Lean-agilt kontext

Blogginlägg -

Arkitekten som facilitator i ett Lean-agilt kontext

Arkitekturen bidrar till alignment, genom att visualisera helheten och delarna, vägen framåt och den viktiga avgränsningen – den som skapar förutsättningar för individer att leverera tillsammans. I den här artikeln reflekterar vi kring hur man med avstamp i nio principer, som är en del av SAFe-ramverket, kan arbeta med arkitektur.

Medvetet arbete med arkitektur har alltid varit en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i större skala. Dels genom att klargöra och beskriva verksamheters riktning, däribland förväntningarna på deras produkter, samt genom att ta fram underlag för hur IT-lösningar kan realiseras. Trots det har spelplanen för hur olika typer av arkitekter bäst bidrar till verksamhets- och produktutveckling inte alltid varit självklar. Ramverket SAFe för uppskalat lean-agilt arbete tydliggör hur arkitektur passar in i sammanhanget.

I den här artikeln reflekterar vi kring hur man med avstamp i nio principer, som är en del av SAFe-ramverket, kan arbeta med arkitektur. Principerna är kraftigt inspirerade av Don Reinertsens reflekterande teser för produktutveckling som han beskriver i boken: Principles of product development flow. Vi resonerar även om arkitektur och arkitekters roll i allmänhet.

Läs artikeln här

Tillsammans med vår samarbetspartner Forefront Consulting erbjuder vi kursen SAFe® for Architects där du får kunskaper att förbättra samarbetet och anpassningen till en Lean-Agil verksamhet genom att verka som en SAFe 4 arkitekt. Kursen ger dig insikt i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till en Lean-Agil verksamhet och arbetssätt. 

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Frida Åsbrink

Frida Åsbrink

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad & PR +46851063888

DF Kompetens – Utbildar för smartare företag

DF Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter målgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.

Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel på roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.

Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governace, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning.

DF Kompetens
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm