Gå direkt till innehåll
Så lyckas du som chefsarkitekt

Blogginlägg -

Så lyckas du som chefsarkitekt

I september var det avslutning för sjunde omgången av Certifierad chefsarkitekt. Vi träffar Eva Kammerfors, som debuterade som utbildningsledare under senaste programomgången. Vi tar del av hennes intryck från programmet och tips på hur du lyckas i rollen som chefsarkitekt.

– Att vara ledare för utbildningen ger mig massor av energi och inspiration till att i fortsättningen kunna arbeta med att bygga de bästa ledarna för arkitekturarbetet i våra organisationer, berättar Eva.

Eva är en av dem som startade utbildningen Certifierad chefsarkitekt på DF Kompetens 2013 och i våras debuterade hon som utbildningsledare för programmet, tillsammans med Helena Carlsson, vd för DF Kompetens.

– Att vara chefsarkitekt och få leda och samordna företagets arkitekter för att tillsammans skapa förutsättningar för en flexibel och innovativ verksamhet är det roligaste jag vet. Att hela tiden också försöka skapa förenklingar och lösningar som kan återanvändas i verksamheten och motarbeta den ökade komplexitet som ständigt lurar runt hörnet är en utmaning som man ställs inför – och jag älskar utmaningar!

Rollen chefsarkitekt förändrats ständigt i takt med nya krav från omvärlden. Innovationsmetoder och affärsmodeller, säkerhetshot, den alltmer tuffa konkurrensen om talanger och inte minst Internet of Things. Det ökar trycket på Chefsarkitekten att vara ständigt uppdaterad inom en rad områden.

Arkitektur handlar om kommunikation och en stor del av det bygger på att nätverka

– Arkitektur handlar om kommunikation och en stor del av det bygger på att nätverka. Både internt med olika kravställare och intressenter och externt – för när det förväntas att du hela tiden ska se runt hörnet och sia om framtiden gäller det att ha ett öra mot marken, att vara med där ute för att ta del av vad som händer och lyssna på hur andra har det, förklarar Eva.

Under utbildningen Certifierad chefsarkitekt får deltagarna en chans att både dela med sig av sina personliga erfarenheter och få många verktyg och råd på vägen. Samtidigt får deltagaren strukturerat följa en utbildningsplan som ger en gedigen kunskapsbas och plattform inom såväl arkitektur som ledarskap.

Nyckelfaktorn att lyckas i rollen är att fokusera på helheten i förflyttningen menar Eva. Att skapa samsyn kring affär, verksamhet och teknologi och samtidigt visa vägen för digitaliseringen, säkerställa ett värdeskapande arkitekturarbete och leda arkitekturarbetet på företagsnivå.

-En lyckad arkitektur kräver samverkan mellan strategisk plattform och operativ verksamhet, samverkan mellan processer och system, samverkan mellan olika kompetenser och arkitekturdiscipliner – helt enkelt samverkan mellan människor.

Programmet innehåller verktyg inom ämnen som kommunikation och visualisering samt ledarskap, organisation och styrning som en ledare på arkitekturområdet behöver. Arkitekturens olika perspektiv (affärs-, verksamhet- och IT-perspektiven) går som en röd tråd genom hela utbildningen för att säkerställa helheten i arkitekturarbetet. Nytt från senaste omgången är alla aktuella ämnen som säkerhet, data management och artificiell intelligens.

”Mina erfarenheter som jag tar med mig är mycket positiva. Det var en omfattande utbildning med flera olika delar som belystes som i sig skulle kunna vara sina egna utbildningar. Jag hoppas att jag även inom kort kan applicera och mäta utfallet av några av dessa lärdomar så att mitt arbete inom området kan förstärkas!” 

– kursdeltagare, 2019

Läs mer om utbildningen

Ämnen


DF Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter målgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.

Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel på roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.

Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governance, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning

Varje år genomför DF Kompetens cirka 150 utbildningsaktiviteter med över 3.500 deltagare. Bolaget omsätter cirka 50 miljoner kronor per år och räknas som en av de största inom marknadssegmentet. Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens AB) är ett dotterbolag till Dataföreningen, en oberoende intresseorganisation för IT-verksamma. 

Presskontakt

Hanna Hedgren

Hanna Hedgren

Presskontakt Marknadsföring & PR 08-510 638 88