Gå direkt till innehåll
Ny kurs inom dataskydd

Nyhet -

Ny kurs inom dataskydd

Tillsammans med IT-säkerhetsbolaget släpper vi kursen Årshjul för dataskyddsombud, som en praktisk vägledning till en fungerande dataskyddsorganisation och ett granskande dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets roll är att övervaka att organisationen lever upp till en fullgod kvalitet på dataskyddet och hjälpa till att organisationen inte av misstag har ett dåligt dataskydd och därigenom riskera sanktionsavgifter och dåligt varumärke.

Metoden Årshjulet har visat sig vara ett effektivt sätt att strukturera arbetet som dataskyddsombud på. Det är även ett bra sätt att fördela arbetet mellan dataskyddsombud och dataskyddsorganisationen och stärka den granskande rollen för dataskyddsombudet.

Nu släpper vi en endagarskurs som beskriver hur dataskyddsorganisationen kan lägga upp sitt arbete för att få med samtliga delar i ett väl fungerande dataskyddsarbete. De ingående komponenterna i dataskyddet beskrivs i detalj och en modell för hur detta delas i ett Årshjul.

Läs mer om kursen här

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Frida Åsbrink

Frida Åsbrink

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad & PR +46851063888

DF Kompetens – Utbildar för smartare företag

DF Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter målgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.

Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel på roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.

Exempel på utbildningsområden är affärsutveckling, IT-governace, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning.

DF Kompetens
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm